viglink.com

tisdag 28 maj 2013

Sananda, 24 maj, 2013 via John Smallman Ju mer fritt ni skänker Kärleken, desto mer fylls ni med Den.Verkligheten av mänsklighetens enhet, ert ömsesidiga beroende av varandra, och naturligtvis av planeten som så kärleksfullt stöder er vid öppnandet av medvetandet även hos dem som är mest motståndare till sådana begrepp. Denna medvetenhet är en betydande del av er pågående uppvakningsprocess, och även de som är mest avvisande så här långt till iden, förstår nu att deras barn och barnbarn behöver en miljö där fred och harmoni råder, därför att de också väljer att bli medvetna och blir förändringen som människans överlevnad kräver.

Dem i ”misslyckade” förhållanden fastän förstörda i bitterhet mot varandra, älskar sin avkomma och önskar dem det bästa. Deras koncept av vad som är bäst för dem kanske är felaktiga men avsikten är kärleksfull. Och sanningen är att det finns inga misslyckaden därför varje förhållande är en ömsesidigt vald serie av lektioner som alla de inblandade valde att gå igenom – lektioner till största delen angående värdelöshet av förbittring och skuld. När någondera partnern har valt att känna ilska, bitterhet och attackerar som ett rop om kärlek, förändras förhållandet – det kan förbättras, eller det kan visa den ena partnern att det är dags att gå vidare fredligt och lugnt, och på så vis frigöra båda. 

Valt beroende är långt, långt olikt ömsesidigt beroende. Det uppstår när en eller båda i ett förhållande använder sitt kompanjonskap – vuxen- vuxen, förälder-barn, arbetsgivare-underordnad, bolag-anställd, regering- folk, som ett sätt att bibehålla en slags makt över, eller av hjälplöshet under, den andra. Det är kärlekslöst och skadande, som ni alla är väl medvetna om, men det visar dem som sysselsätter sig i dem, enorma kraftfulla lektioner att om ordentligt prövade och förstådda leder till frihet.

De som för närvarande är indragna i sådana förhållanden befinner sig i tilltagande ohållbara, oacceptabla, ogenomförbara förhållanden när de börjar bli medvetna om vad det är som de utsätter sig själva och andra för. Det är en indikation på att Kärlek sipprar ut där den tidigare varit instängd. Kärlek befriar, Den för med sig medvetenhet, Den tvingar sig inte på, kontrollerar eller manupulerar och när det gudomliga kärleks-fältet omsluter planeten så styrks och påverkas den, och förverkligas, även till de mest skadade och förstörda ibland er, att ni har en rätt att Älska.

De demonstrerar detta igenom att ta det första steget lösgöra sig ifrån ett förhållande som de känner håller på att förstöra dem. När detta händer behöver de oerhört mycket kärleksfull support och förståelse, inga dömmanden som föreslår att skulden är deras, inte ens delvis att ge skulden, bara ge kärleksfullt stöd där de kan känna fred och acceptans som får dem att acceptera vad som händer.

De söker Kärleken. Den finns inom dem precis som Den finns inom alla, men de behöver hjälp att upptäcka Den därför att Den har varit gömd för dem för så länge, under smärtan och sorgen som de har fått utstå, och de har inget minne av Den. När ni accepterar dem gör ni en kärlekshandling och hjälper dem att finna Den inom sig själva, och gör det möjligt för dem att ge Kärlek tillbaka till er som tack och uppskattning. Det kan vara deras första upplevelse av Kärlek, som inom dem tänder en känsla av att om de kan ge Den, så måste de faktiskt ha Den själva, och då får de en känsla av frid. Er gåva av kärlek till andra är så mäktig! Även när den ges tyst och försynt. Använd den kraften ofta under dagen - och förändra världen!

Kärleken är er i överflöd; ni äger en outtömlig tillgång. Ju mer fritt och i öveflöd ni ger Den, ju mer fyller Den er, och för med sig fred och glädje på sin väg, och ger enorm tillväxt i er egen medvetenhet och förmåga att acceptera att ni verkligen är gudomliga varelser på ett uppdrag här på Jorden för att assistera henne och mänskligheten i uppvakningsprocessen. Gör inga försök att värdera hur kraftfulla ni är, därför ni kommer att missta er väldigt mycket. Bara avse – varje gång under dagen när ni tänker på det – att sända Kärlek till där Den bäst behövs och då kommer Gud att använda er som en kanal i Hans gudomliga Plan. När ni vaknar kommer ni att bli förvånade när ni förstår vad ni har utfört så framgångsrikt under er till synes långa och ansträngande jordiska vistelse.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Svensk översättning: Bibi Ahrnstedt – www.st-germain.se
---------------------------------------------------------

Comments from readers (0)


Inga kommentarer: