viglink.com

tisdag 28 maj 2013

via John Smallman, 26 maj 2013 Mänsklighetens framtid är strålande, ljusare än ni någonsin kan tänka er.


Mänsklighetens resa mot uppvaknandet är nästan över! Eftersom så många av er ämnar engagera er med det Gudomliga fältet av Kärlek som omger er – och det är er intention att se till att det sker – dess inflytande har nu intensifierats till en sådan utsträckning att alla på Jorden nu är i gemenskap med det. Det är sant att många inte är medvetna om denna förbindelse, men det är lite som ett färgämne som droppas I ett glas vatten, rör om i vattnet och så tar det hela på sig färgen. Alla på Jorden påverkas djupt av det Gudomliga Kärleksfältet. Detta har blivit planerat sedan ögonblicket för er synbarliga separation från Verklighet som en väsentlig del av er uppvaknandeprocess, och på grund av de trogna ansträngningarna från så många heliga under eoner av tid och Ljusbärarna och vägvisarna som nu är på Jorden så har det nu blivit till.

Det finns fortfarande en del rynklor och förvridningar som måste bort, men mänskligheten är stadigt och obevekligt fast riktade på dess väg mot uppvakningen. Medvetande om de desperate behoven för förändringar i nästan alla områden av mänsklig aktivitet bryter fram över hela världen, och många nya organisationer bildas för att samarbeta och koordinera aktiviteter, vilka stöder, uppmuntrar och gör det möjligt att dessa förändringar sätts på plats. Fortsätt att be, meditera, och skicka kärlek till alla som lider, för detta är också ett enormt kraftfullt och effektivt sätt att använda intention, och det hjälper med etablerandet av en fast bas för dessa nya viktiga organisationer. Deras mål, även om många av dem inte än är medvetna om kraften av deras kollektiva intention, är ett harmoniskt samarbete över hela världen för välfinnandet av mänskligheten och planeten som stöder er. Och detta mål kommer sagolikt att uppnås. 

Kraften av er harmoniska och koordinerade kollektiva intention frigör ett ymnigt flöde av energi – Kärlek, på en skala aldrig tidigare skådad på er planet – vilken kommer att kommer att förena sig med era individuella energifält och förena dem till ett kraftfullt helt, vilket för evigt kommer att förändra planetens energifält, lösa upp allt som är mörkt och kärlekslöst. Mänsklighetens framtid är strålande, ljusare än ni någosin kan tänka er, för mörkret, det kärlekslösa har fyllt era sinnen med mardrömmar och undergångsscenarion som har skapat nästan en konstant känsla av alarm som har invaderat er personliga rymd. Kärlek kommer att byta ut och sväpa bort denna overkliga känsla av ånger med vilken så många av er har levt under en så lång tid. 

Uppvaknandet från er långa och synbarligen ändlösa mardröm av rädsla och lidande blir ett tillfälle för glädje på en aldrig tidigare uppnådd skala. Lyckan och undren till vilka ni skall kommer att förhöja er kommer att långt överskrida era vildaste hopp och drömmar. Allt ni behöver göra är att fortsätta hålla intentionen att vakna upp, och när ni så gör så låt all rädsla, ilska, bitterhet, svek, förtrytelse och orättfärdighet att bara falla åt sidan, och på så sätt låta Kärlek och alla dess aspekter – medkänsla, acceptans, förståelse, generositet, och förlåtelse, för att nämna ett fåtal – att fylla era hjärtan. Ni vet vid djupet av er varelse, vid centrat där flamman av Gudomlig Kärlek för evigt är, att alla aspekter eller koncept som inte är i linje med Kärlek och vid vilka ni håller fast är som en mörka kappa under vilken ni gömmer er från Ljuset. Släpp dem bara, låt de gå, och låt Kärleken, er livskraft, att fylla er och föra er tillbaka till Livet.

Kärlek är svaret. Det är det enda svaret, men ni tillåt ändå er själva att falla in i rädsla och förbli där, och övertygade er själva att rädsla måste övervinnas genom att förneka Kärlek, genom att döma och fördöma de som vars uppfattningar inte överensstämmer med era egna, och sedan genom att demonisera och försöka förinta dem. När ni drivs och guidas av rädsla så är era hjärtan stängda , ned stängda, i ide och omedvetande, så att ni kan använda rädsla som ett redskap som ni tror kommer att ge er medlen för att bygga ett ointagligt försvar mot era fiender. 

Ni har gjort detta sedan urminnes tider, och alltid så har denna tro på, och engagemang med krafterna av förstörelse svikit er. Krig har varit konstanta, och på lång sikt så har deras resultat alltid varit detsamma: totalt misslyckande att uppnå bestående fred. Varför? Därför att krafterna av rädsla och förstörelse kräver vedergällning, upprättelse och hämnd. Det blir inget slut på det tills att ni släpper det och erkänner och svarar på kallelsen av Kärlek – vilket rädsla alltid bör framkalla – med Kärlek. Det är i själva verket mycket enkelt, men kärlek uppmuntrar er att tro något annat, trots bevisen som åter och åter igen visar er att då våld råder finns det bara förlorare. 

Den kontinuerliga assistansen som erbjuds er från de spirituella rikena och från djupen av era hjärtan kommer att stärka ert mod, ert oövervinnerliga mod att omfamna Kärlek, att engagera er med Kärlek så att ni kan vakna upp från mardrömmen som har hållit er i sin träldom under en så lång tid. Låt Kärlek, visheten av er hjärtan, guida och motivera er då ni träder in i de sista stadierna av uppvaknandeprocessen – för ni vet det är vägen Hem. 

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com

Inga kommentarer: