viglink.com

torsdag 6 juni 2013

Överlevnadsmanuskriptet nr 317


http://aishanorth.wordpress.com/

Det är dags att ta en ordentlig titt på er själva, mina kära. Var inte blyga, redogör för allt som ni ser. Vem är ni egentligen? Hur har ni utvecklats under de senaste månaderna eller veckorna? Känner ni er fortfarande som densamma, eller känns det som om allting har vänts upp och ner? Är bilden klar, eller är den fortfarande något suddig? Vi ser er väldigt klart, kära ni, och vi ser storheten av den ni är, men vi ser också en hel del outforskade möjligheter som fortfarande ligger overksamma.

Ta inte detta som en form av kritik, bara som en påminnelse om att det fortfarande finns fickor av svårtillgänglig energi inom er, och dessa fickor är mer än redo att brista vilket ögonblick som helst nu, och ge er den där extra styrkan som ni saknar just nu.

Låt oss också påminna er om skälet till varför ni i första hand är här. Ursprungligen sattes mänskligheten på Jorden för att hjälpa till med att ge hela Skapelsen en lärdom, som inte kunde uppnås under likvärdiga förhållanden någon annanstans. För ni har gått ner i en fysisk form med många begränsningar, och ni har blivit avskurna från er egen inneboende storhet på ett sätt som tvingade er att utvecklas genom er egen vilja. Och det var en intressant upplevelse för oss alla. Inte bara för alla dem som hade tur nog att få tillstånd att borda en mänsklig farkost, och få uppleva det hela genom att vara en människa bland andra människor på denna lilla planet.

Men de lärdomar ni har fått har varit för oss alla, och det har varit avsikten från början. Men, som ni vet, några andra varelser intervenerade och ändrade reglerna i klassrummet så drastiskt att ni blev tvungna att leva under en regim, som faktiskt hämmade er utveckling i stället för att uppmuntra den. Som ni vet har dessa falska regler nu avvecklats, och ni har återigen fått tillbaka friheten att blomstra fritt, som meningen var från allra första början.

Och många av er har tagit på er rollen som föregångare i detta. För ni har inte bara börjat kasta av er dessa gamla rädslobojor och börjat växa in i ert verkliga jag, utan ni har också börjat öppna ert hjärta för det faktum att ni är en integrerad del i det Gudomliga Kosmos. Ni är inte bara en människa, ni är också en Själ ansluten till Allt som Är, och följaktligen så mycket mer än det ni ser när ni tittar på er själva i spegeln. Det är ett faktum, och vi vet att ni har börjat inse det, men det är kanske inte ett faktum som ni verkligen har tagit till ert hjärta.

Som vi har sagt i tidigare meddelanden, det finns fortfarande en del blockeringar som stoppar informationsflödet i form av Ljus in till ert hjärta, och det är de blockeringar som ni uppmanas att titta på nu. De måste bort, annars kommer ni inte att kunna utföra det ni kom hit för att göra. Ni kom hit för att föra himlen till Jorden i form av kanaliseringar i det Gudomliga Ljusets tjänst, som kommer att föra med sig den kunskap som har dolts för mänskligheten i eoner. Om ni inte tar bort dessa inre blockeringar som ni fortfarande bär på, kan Ljuset inte nå er kanal till fullo. Så de måste bort.

Vilka är då dessa blockeringar? För att uttrycka det på bästa sätt; vi vill att ni ska förstå att de inte är annat än ärr efter strider, kvarlevor från alla de mänskliga dramer ni har tagit del av medan ni gick i rädslans skola. Dessa ärr kan vara få, de kan vara många, de kan vara lindriga eller de kan vara mycket, mycket djupa. Men de är ingenting annat än ärrvävnader. De är faktiskt döda och saknar betydelse i detta skede, men i er fysiska kropp står denna döda vävnad i vägen för ny tillväxt. Det är därför vi har sagt till er att låta Ljuset komma in, för Ljuset tar effektivt och smärtfritt bort dessa ärr.

För många är det största problemet att de fruktar dessa ärr, fruktar de smärtsamma minnena och känslorna som orsakade dem från början, så de förlorar modet och låtsas att de inte finns, eller så använder de en massa energi för att försöka samla tillräckligt med mod för att ta itu med dem. Men som vi tidigare har sagt, det faktiska avlägsnandet av dessa ärrvävnader är så mycket lättare än tillkomsten av dem, och oändligt mycket mindre smärtsamt än vad många av er tror. Ni faller fortfarande tillbaka i mänsklig dramatik när ni tittar på dessa ärr, eftersom ärren i sig kan trigga igång mycket mer dramatik, och så fortsätter det i en oändlig cykel av dramatik som är fullständigt onödig.

Minns ni att vi tidigare har sagt att ni inte bara ska lämna scenen utan hela teatern av mänskliga draman? Tja, aldrig tidigare har dessa ord varit viktigare. För om ni fortsätter att underblåsa dessa gamla ärr med ny dramatik, kommer ni bara att blockera Ljuset från er kanal mer och mer, och snart kommer även det starkaste Ljuset att få det svårt att tränga in över huvud taget. Så ta ett steg tillbaka och se det för vad det verkligen är, bara gamla rester av gamla dramer, sår från den gamla skräckskolan som är redo att helas och försvinna. Om ni tillåter det förstås.

Men om ni insisterar på att gräva i dem, antingen genom att tvinga er själva att titta bort från dem, eller genom att fortsätta komma ihåg anledningen till deras existens, kommer ni att göra hela denna öppning av er Gudomliga kanal nästan omöjlig. Återigen säger vi, bara genom att vända er bort från dramatiken och genom att låta Ljuset komma in, kommer dessa sår att läkas och försvinna, och blockeringarna de orsakar kommer också att försvinna och Ljuset kommer att flöda in till själva kärnan av er varelse. Och därefter kommer mirakel att börja ske.

När vi talar om Ljuset, talar vi om det Gudomliga Ljuset som kommer från himlen. Ni är alla förbundna med detta Ljus, men ännu har det inte nått sin fulla kraft, och det kan det inte heller, inte förrän vi alla är riktigt säkra på att er kanal är ren och redo att ta in det. Detta är vad vi vill att ni ska göra. Ni måste tillåta er själva att verkligen ta emot det som ges från ovan.

Den kommande söndagen, under nästa Samling, kommer vi att hjälpa er allt vi kan för att uppnå full öppning. Då kommer ni att bli ombedda att överlämna er själva och ta emot detta helande Ljus, som kommer från ovan. Ni har alla redan blivit anslutna till det Gudomliga Gyllene Nätet, och nu har tiden kommit att börja öppna upp för den fulla potential som det bär. Men kom ihåg, för att uppnå just detta, så måste ni också släppa all mänsklig dramatik som hindrar er på så många sätt. För då, och bara då, kommer ni att bli den öppna kanal för Gudomligt Ljus som kommer att förändra inte bara er, utan hela er värld. För evigt.

Kanaliserat via Aisha North

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain 

Inga kommentarer: