viglink.com

fredag 7 juni 2013

Vara som en fjäder i öknen - Ett meddelande från Sanat Kumara - 1 juni 2013, genom Tazjima


JAG ÄR Sanat Kumara, även tillgivet känd som "Raj". Jag tjänar nu som planetär logotyp, från den heliga staden Shamballa, hemmet för de uppstigna mästarna och anslutning till er syster värld, den närliggande planeten Venus. Genom tiderna innan det stora syndafallet, har jag spelat många roller och presenterat många ansikten för många kulturer. Vissa känner mig som Ahura Mazda, Skanda, krigarens son Siva (Shiva), och för vissa är Jag är känd som den Gamle från forntida dagar. Oavsett mitt namn, oavsett ansikte som jag presenterar för ert medvetande, är jag ett med er inom den hemliga helgedomen i ert hjärta.

Jag har kommit för att erbjuda mina tankar, mina råd och min uppmuntran, tillsammans med min bror, Ganesh, Den Store Gudomlige Ledaren. Vi är ett i vårt syfte och engagemang för utvecklingen av den här planeten och dess invånare. För länge sedan bestämde jag att åta mig uppdraget att hålla ljuset för förändringarna i Terra. När jag lämnade mitt hem på Venus, kom jag till denna mörka planet, anlände till platsen som utarbetats av dem före mig, Shamballa. Några av er som läser dessa ord idag, några av er var bland de första att anlända med mig från Venus, en utav de 144,000 av höga Venusianska mästarna, engagerad som jag själv till välfärden för invånarna i vår syster planet, Terra. Vi ville inte se henne förstöras om hänt med åtminstone en annan planet i solsystemet, planeten, Maldek, som finns idag som asteroider som ligger mellan Terra och Mars. Istället valde vi att ägna oss åt uppdraget att hjälpa mänskligheten till att återvända till ett tillstånd av självmedvetenhet där de skulle vara beredda att åter ta upp manteln och förvaltning av egna planetariska hem. Den stora dagen närmar sig nu. Även om det fortfarande finns mer att göra, närmar sig det ögonblick när tillräckligt självmedvetna varelser på denna planet kommer att vara redo att medvetet förvalta av planeten och mänsklighetens framtid.

Vilket uppdrag har ni valt att genomföra? Vilka åtaganden har ni tagit till er? Hur närmar ni er ert dagliga liv, med en känsla av nedslagenhet eller en uppstigande känsla av

optimism? Kanske vet ni inte vad ert uppdrag är ännu? Kanske är ni ovilliga att se med klarsynthet på det som ni skulle förneka, helt enkelt pga. en känsla av att känna sig oförberedd, övertygad om att ni är ovärdiga en sådan strävan. Ni ser vad ni väljer att se. Ni känner vad ni väljer att känna. Ni kan ändra er syn på en sekund, med en enkel förändring i perspektiv. Hur väljer ni att se er värld? Är ni en som ser glaset halvtomt eller halvfullt? Vet att ni har makten att skapa er egen verklighet och hur ni kommer att delta i det, det är upp till er. Acceptera den makt som bor inom er, det är verkligt, mer verkligt än hologrammet där ni deltar idag.

Kraften som väller upp inifrån härrör från källan. Som en fjäder i mitten av en öken, finner den sin väg till ytan genom barriären av er förnekelse och maskar sig in i ert medvetande. Ni kan inte förneka kraften av kärlek likaså som ni inte kan förneka kraften i er solkropp, solen, för att värma er med sina strålar. Det är enkelt, som ni är. Ni är världen. Ni är skaparen av er värld. Ni ger er själva lektioner varje dag för att testa er själva, för att se om er medvetenhet har ökat eller om ni fortfarande är i förnekande av er skönhet och makt. Det är upp till er att avgöra om ni lär av dessa lektioner eller inte, släpp all självuppfattning och fördömmande och gå vidare med att beslutet att komma in i en större medvetenhet eller retirera in i större självförnekelse eller mörker.

De av oss som har jobbat så länge inom denna värld, som ”odlat” självkännedom bland sina invånare, som startar upp nya sätt att tänka och vara på, vi hoppas att ni väljer att komma till en bättre anpassning till den som är ert sanna själv, er själ. I att hålla en djupt rotad önskan att förnya er anslutning till er själ, kommer ni också in i anslutning till bron av Ljus, med ert Högre Jag. Detta Högre Jag består av dem som ni kallar uppstigna mästare, änglar, ärkeänglar och andra som bor i Ljusets världar. Inte alla valde att lämna Ljusets världar för att stiga in i de olika världarna i detta universum som hade mörknat av felskapningar och förskjutning av vissa. Det var många som valde att hålla balansen som sina bröder och systrar och Tvillingflammor då de steg ned och föll sedan i det lägre, tyngre djupet den tredje dimensionen. De valde att stanna kvar så att de kunde ta upp rollen som mentorer, undervisare och vägledare för dem som kämpade för att se genom dimman an astralplanet kring er värld.

Förstå nu, kära, även om ni går igenom den mörka dalen av den tredje dimensionen, behöver ni inte hålla er klädda i mörkret av anden som hemsöker dem som valde att förneka sig själv, som valde självfördömelse och självhat. Detta mörker är vridet och skevt och ofta riktat utåt mot dem som anges som "annat" eller "annorlunda", vare sig detta är skillnaden i livsstil, sexuell läggning, religion, kultur eller utseende. Ni kan välja, medvetet, att frigöra dessa självpåtagna band och att kliva in i själv-acceptans, egenkärlek och genom era uppriktiga ansträngningar, i service för andra genom att leva ert eget liv utan gränser, självpåtagna eller ålagts av krafter utanför er själva. Ni kan välja att vara i den här världen, men inte av det, inte kontrolleras av något utanför ert eget medvetande (även om ni verkligen är den enda att ta del av denna erfarenhet). Längs vägen på väg att återupptäcka de delar av ert väsen som ni trodde var förlorat eller kanske som aldrig tillhört er själv, kommer ni att lära er mer om er värld och hur det fungerar. Den avtagande tredje dimensionen arbetat med stela strukturer och gränser, uttryck för "aldrig", "alltid" och "måste" styra det dagliga livet för massorna. Ni lärde er att följa läror från dem som var "utanför" er själva, oftast de individer närmast dig i det dagliga livet, dina föräldrar, lärare, religiösa ledare och vänner. Ni har lärt er att följa, för att passa in, att följa vägledningen av era äldste och av förtroendevalda och yrkesverksamma. Ni fick lära ut förmågan att tänka själv, att känna era egna känslor, att agera på er egen intuition. Ni uppmuntrades att passa in, att följa och att vara vad ansågs "normalt" i er kultur och samhälle. Det betydde inte att andra människor som bor bredvid er i samma stad agerade på ett helt annat sätt än vad ni har lärt er var "rätt". De var annorlunda, och därför blev de fienden.

Era ledare och de skumma figurer som agerade som era ledare marionett-mästare, Illuminati och härskare, försökte styra all avvikelse inom samhället, all känsla av revolution, för att kväva alla försök till självständighet. De av er som trodde eller agerade oberoende av vad som ansågs normen eller ett accepterat sätt att vara på blev mål för förföljelse, tortyr och ibland förstörelse och död.

Utöver vad ni har presenterats för i er moderna värld, fanns det innan en värld som var väldigt, väldigt annorlunda, men vägarna från förfäderna övertäcktes när de inte passade in i det paradigm som önskades av ledarna. Forntida bibliotek och heliga platser förstördes, brände, plundrades och begravdes i en önskan att tömma ut det förflutna och att förstöra rötterna som band människorna till jorden, till himlen och vattnet.

Ändå fortsätter cyklerna vidare och Ljuset växer nu ljusare på Terra, som bränner bort slagget av de sista århundradena av mörker och förstörelse. Bandet med det gamla förflutna i denna värld håller på att återskapas genom ivrigt forskande och insatser av forskare som har nått gränsen för detta befintliga paradigm i sin beslutsamhet att förstå varför vissa fakta och upptäckter inte passar in i vad som har accepterats i högskolor och universitet som "sanningen" för det senaste århundradet eller så.

Den kontinuerliga cykeln av våld och krig som har funnits i flera århundraden över hela världen avslöjas nu som att det samordnas av en liten grupp människor, förbundna med varandra genom ett nät av sekretess, fast beslutna att hålla befolkningen i länder och kontinenter i krig med varandra så de kan, som helhet, hållas under kontroll. Krig och krigsverktyg, kemisk och biologisk krigföring, har använts av arméer och företag från planeten mot sin egen sort, mänskligheten, i ett försök att göra deras herrars vilja tillags, att eliminera överskottet av befolkningen så de överlevande skulle ha mer. Dessa handlingar av självförstörelse är nu i färd med att bli avslöjade, först i alternativa mediekällor, men mer och mer i massmedia källor. När den sovande jätten av befolkningen verkligen förstår hur länge dessa planer av massförstörelsevapen och kontroll har funnits, kan det ta en stund för att frigöra ilska, förtvivlan, sorg och vrede som kommer fram ur astralkroppen från mänskligheten.

När ljus och energi som har sitt ursprung från kosmiska källor penetrerar och bryter upp spillrorna av strukturerna för den avtagande tredje dimensionen, tränger ljuset in i dagsmedvetenheten den allmänna befolkningen, väcker dem från deras långa sömn av förnekelse. De vaknar oroligt, och kan inte längre avfärda vad de kan se med sina egna ögon, känna med sitt eget hjärta, och höra med egna öron. Världen förändras och med det, måste varje person välja sitt eget sätt, genom att gå framåt eller att kvarstå envist på samma plats, uppsåtligen genom att förneka självmedvetenhet, genom att förneka sambanden med deras flerdimensionalitet. Kommer ni att välja att gå framåt eller kommer ni välja att stanna kvar, försöka att dölja er från er egen ljus och kraft? Valet är ert. Det har alltid varit ert, och vi kommer att följa era önskemål för er själv. Det är ert ansvar att välja. Er vägran att välja är ett val att stanna kvar i den tredimensionella världen eller åtminstone att försöka hålla fast vid vad som är känt, för den tredje dimensionen håller på att avta. Så ... det är oundvikligt att ni kommer, så småningom, stiga upp med era medmänniskor, och hitta er egen väg på vägen hem, tillbaka till den femte dimensionen och Ljusets världar. Hur lång den resan kan ta är upp till er.

Denna planet och den stora varelsen som besjälar henne, Gaia, har åtagit sig återförandet av planeten till ursprunget. De, som frivilligt vill hjälpa till i hennes återkomst, de ljusarbetare och vägvisare, stjärnfödda, som de omväxlande har kallats, har också åtagit sig att visa vägen tillbaka. De går inte stigen för första gången, de som behärskar andra vägar och dimensioner i deras "senaste" eller andra liv, som existerar samtidigt i det ständigt närvarande nuet. Det är ibland svårt att förklara dessa begrepp i termer av mänskligt språk som av avsikt begränsar sin förmåga att förmedla andliga realiteter. Anden finns inom paradoxet. Alla saker och ting finns inom Oss. Ni har trott att ni är en separat varelse, men i sanning har ni aldrig lämnat trädgården. Men ni måste fortfarande släppa falska föreställningar, tillåta läkningen av er fysiska kropp och stiga upp långsamt genom vibrerande nivåer tills ni kan hantera de ljusare frekvenserna i den femte dimensionen.

Ni finns i många världar på en gång. Detta är sanningen och kommer alltid att undgå det rationella sinnet eller egot att förstå paradoxen som presenteras. Bara känn till medvetenheten om detta och bestäm er om det är sant för er idag. Bara för att det gjorde er obekväm i morse, betyder det inte att ni inte kan lära er att acceptera denna sanning som er egen i "framtida" nuet. Ni kommer att komma i självkännedom och medvetenhet om er anslutning till allt liv i er egen tid och på ert eget sätt.

Som en fjäder i öknen som vattnar oasen och fungerar som en plats för alla att samlas för att vila från sin resa och att få styrka för nästa steg, så att ni också kan fungera som livets vatten, som ger ert ljus och närvaro till alla som ni stöter på under ert dagliga liv. Hur ni interagerar med människor, hur ni hedrar er inre vägledning, hur ni arbetar för att stärka och bygga upp er inre koppling till Själen och ert Högre Jag, kommer att återspegla i hur andra människor ser er. De kanske inte förstår vad det är som ni är, men de kommer instinktivt reagerar var och en efter sin egen nivå av själv-acceptans och egenkärlek. De som fortfarande existerar helt i en värld av självbedrägeri och undvikande kommer inte att kunna se er i ögonen, men de kommer att få näring trots sig själva. De som har tagit sig vidare längs vägen kommer att se er som vänner och följeslagare på samma eller liknande resa. De hälsar er med stor lättnad och glädje som ni samlar på vattnet och kanske följer med er när ni flyttar igen till nästa oas.

Vi är med er, föralltid vid er sida, då var och en av er förbereder sig att gå promenaden över bron av ljus för att återknyta kontakten med anden, med ert Högre Jag och full flerdimensionalitet. Ni är i färd med att återvända till medveten medvetenhet och erfarenhet av ert mästerskap. Det är en resa som tar koncentration, engagemang och lust. Det är inte en resa som ska tas av egoistiska skäl, men till förmån för många.

Vi hjälper till att höja mänskligheten tillbaka in i ljuset, men ni måste ta de sista stegen i resan i er egen takt, steg för steg. Vi kan bara vägleda, råda och undervisa. Resten är ert eget, att behärska och att acceptera vad som verkligen redan finns inom var och en av er, Kärlek och Kraft och anslutning till Guds vilja. Gå med våra välsignelser och med vår kärlek. Namaste, vi böjer oss för gudomligheten som finns inom var och en av er.

Tack, älskade Sanat Kumara

Översättning: Madelene Söderberg, www.st-germain.se

Copyright © 2012-13 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/ 

Inga kommentarer: