viglink.com

fredag 6 december 2013

De Upplysta, 2 december 2013 Via Andrew Martin JAG ÄR. VI ÄR. DEN/DET ÄR.


Hälsningar! Idag kommer vi till er med ett meddelande om skapelsen. Framför allt vill vi tala med er om er egen skaparkraft. Vi har påmint er om den tysta punkten inom er – den plats av tysthet från vilken ert skapande börjar. Vi förstår att för vissa av er finns fortfarande en fråga om vad som händer härnäst.

Vi gläds åt er nyfikenhet och era frågor, för vi tar dem som ett tecken på er iver att träda in i er Gudomliga kraft och erkänna er plats som Skapare. För om ni inte var ivriga och nyfikna på att få veta, skulle det bara finnas likgiltighet i dess ställe. Vi gläds åt och njuter av er likgiltighet också! (skratt). Det är bara ett tecken på att det fortfarande finns en del av er som ännu inte har vaknat, och vi ser det som en annan fantastisk detalj i utvecklingen av den storslagna planen.

När vår kanal igår njöt av lite egentid blev han plötsligt medveten om en fras som upprepades i hans hjärna. Vi uppmuntrar er att vara extra uppmärksamma på till synes slumpmässiga tankar, eftersom det många gånger är så vi väljer att kommunicera med er. Den fras vi sände till vår broder, vår partner, vår kanal är en som kommer att göra att ni i varje ögonblick kommer att vara medvetna om vad ni skapar.

Vi är ganska säkra på, eftersom ni läser dessa ord just nu, att ni är medvetna om den grundläggande karaktären i Lagen om Attraktion. Det är en Gudomlig Lag som styr allt. Det finns inte en enda av oss som står över eller utanför denna Lag. Den anger i huvudsak att vad vi sänder ut är det vi kommer att få ta emot.

Generellt kan Lagen om Attraktion uppfattas som en slags eko-kammare, i och med att det ni sänder ut som ett vibrationell önskan kommer att avgöra vad som är på väg tillbaka till er. Om ni skulle stå i en verklig eko-kammare och skrika ut ordet ”KÄRLEK”, så skulle det som studsade tillbaka till er vara av samma vibration! Vi är medvetna om att detta är en mycket förenklad version av denna Lag, men syftet med dagens meddelande är ändå att vi vill att ni ska börja se på saker på det sättet.

Vad vi sänder ut, är det som kommer tillbaka till oss. Det ni sår, det skall ni också skörda! Det kan vara förvirrande för många som börjar vakna att förstå att det inte nödvändigtvis är orden eller handlingarna som avgör vad ni skapar. Ja, orden och handlingarna är en viktig del av ”receptet”, så att säga, och ändå vill vi påminna er om att det är era intentioner och era vibrationer som starkast påverkar era skapelser. Ni kan säga ”jag äskar det här” eller ”jag älskar det där,” men om känslovibrationen som ni sänder ut som ska bära dessa ord är likgiltig eller ilsk eller frustrerad, då kommer känslorna att vara de som allra mest påverkar det som kommer tillbaka till er. Vi vill påminna er om att era känslor är vibrerande och de är de energier som är den viktigaste delen i den här ekvationen.

Vi uppmuntrar er att alltid använda er urskiljningsförmåga när ni sänder ut och tar emot meddelanden. Vi skulle vilja be er att tänka på ett tillfälle i livet när ni fick höra en sak, men kände något helt annat. Tänk på en tidspunkt när meddelandet ni mottog var blandat, och vi garanterar er att vibrationen som följde med de orden motsade sig själv. Tänk på ett annat tillfälle när orden ni hörde var positiva, men känslan eller ”vibben” ändå var av en låg energi. På så sätt är det viktigt att komma ihåg att börja använda dessa ord. ”JAG ÄR. VI ÄR. DEN/DET ÄR.”

Det sätt som vi skulle börja använda dessa ord på är ganska enkel. Innan ord sänds ut, vilket de är talade, skrivna, tänkta eller föregår en handling, skulle vi vilja uppmuntra er att tona in till känslan bakom orden. Om ni känner er frustrerade när ni agerar, tänker eller talar, då spelar det ingen roll vilka orden är, eftersom frustrationen kommer att vara den energi som dominerar utsändningen. Med andra ord, om ni ständigt är nyfikna eller undrar vad som ska skapas av era vibrationer, är allt ni behöver göra att känna efter och ni kommer att veta det väsentliga.

På sätt och vis är det lite som en formel. Vi kan visa det som ett sätt att bekräfta vad det är som är på väg att hända.

JAG ÄR ... Glad

VI ÄR ... Glada

DEN/DET ÄR … Glad

Ganska enkelt. Er tysta punkt är JAG ÄR. Detta är er skapelses kärna. Det ni har sänt ut i världen är VI ÄR. Det är den energetiska frekvensen av det som har skapats för er och för dem omkring er. Vad som precis har blivit skapat eller bidragits med till kollektivet är DEN/DET ÄR. Det är vad som är i er skapelses hjärta och det som sänds ut till alla som tar emot det.

I varje ögonblick, om det någonsin finns tvivel om vad ni skapar eller vad som är på väg tillbaka till er, var uppmärksamma på känslan, vibrationen bakom orden som talas eller skrivs.

Vi är på intet sätt dömande, Kära Ni. Vi har bara kommit hit till er med dessa ord, så att ni kan börja öka er medvetenhet om vad det är ni skapar. Vad vi har talat om tidigare och önskar att åter bekräfta nu är, att det inte finns något fel sätt för er. Bara olika medvetandenivåer och avsikter. Vi ber er bara att börjar er medvetenhet där ni står nu, för det är allt man någonsin kan förväntas göra.

När ni medvetet börjar skapa från er tysta punkt, med insikten om att de vibrationer som ligger bakom era meddelanden är den verkliga essensen i era skapelser, är det nu ert medvetande som låter er träda in i er kraft som en Gudomlig Skapare. Att helt och fullt acceptera ansvaret för vad ni har skapat och för vad som kommer tillbaka in i ert medvetande som ett resultat, är var den verkliga makten ligger. Det är med denna information ni skall börja skapa allt ni önskar.

Andas djupt, gå in i ert hjärta och finn den tysta punkten. Inuti den tysta punkten kommer ni att hitta en signal. Tona in er själva till den signalen. När ni har gjort det kan ni börja acceptera fullt medvetet vad det är ni skapar. För det är i känslan ni kommer att veta sanningen om er skapelse. Nyckeln till förståelse finns alltid i känslan. Vi vill påminna er om, kära vänner, att känna är att tro!

Vi lämnar er tills nästa gång i Kärlek och Ljus. Gläd er.

De Upplysta.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se http://www.andrewmartinartist.com/andrewmartinblog/i-am-we-are-it-is-1 

Inga kommentarer: