viglink.com

måndag 19 februari 2018

Valtider och rättssäkerhet

 

Viktiga frågor att ställa sig själv, till politiker, valmyndigheten och alla andra runtom innan valet är:
Varför röstar jag på politiska partinamn som INTE är rättssäkert registrerade på SCB med ett namn och ett organisationsnummer med styrelse och säte redovisat?
Varför är inte de sk folkvalda rättssäkert registrerade som medlemmar i ett politiskt parti?
Varför ska en enskild röstberättigad registrerad med röstkort identifiera sig för att ge bort sin makt till en kontrollmakt dvs orättssäkert svenskt politikst partinamn där laglös(a) korrupt(a) sk folkvald(a) får makt att besluta i Riksdag genom att rösta på lagförslag?
Hur kan en svensk lag vara laglig när laglösa kollektiv beslutar om lag?
Här ligger det fundamentala felet.


Valtider och rättssäkerhet: ←

Inga kommentarer: