viglink.com

fredag 24 maj 2013

Delfinkollektivet, 20 maj, 2013 Via Méline Lafont
Hälsningar ni kära, ni är varmt välkomna till vårt Kärlekscenter, till vår innersta natur och till våra kärleksfulla energier.

Vi är i huvudsak en kollektiv form till vår natur och använder våra många antenner och trumpetsignaler för att överföra bästa möjliga energi till er alla, för att få era hjärtan att sjunga igen. Det är det som leder oss till er i dessa tider av Uppstigning, att än en gång erbjuda er styrka och hjälp i form av Kärlek och äkta vänskap. Som alltid är vi era bröder och systrar, och vi känner en oerhört djup Kärlek och starka band med er. Det är vår högsta önskan att fortsätta upprätthålla denna vänskap och till och med förstärka den.

Ni för in Ljus till Jorden genom ert hjärta och era intentioner, något som känns av varje levande organism. Vi känner det också och är förtjusta över de enorma framgångar som har gjorts i form av förändringar. Det finns några jordiska förändringar som har gett upphov till allt fler stora förändringar på Jorden, såväl som på solen. Det är stora förändringar som sker och inte bara små pendlingar.

Allt och alla på Jorden utgör en del av denna planetära förändring och bidrar med sin del till Uppstigningen. Med Uppstigning menar vi att en Själ återigen får kontakt med sitt högre Jag och med sitt innersta väsen. När en Själ distanserar sig mer och mer från illusionen och vaknar upp genom att få insikter och genom att absorbera ljuset, och genom att praktiskt taget bli ljuset och förankra det, kommer det att påverka alla omkring er, till och med själva Jorden. 

Vi jordar våra energier och vårt ljus genom att sända ljudvågor till Jorden och till alla Hennes Ljusbarn. Vatten är en förträfflig ledare. Det är en mycket stark sändare såväl som renare. I sitt innersta väsen och struktur är vatten så rent, att allt som kommer i kontakt med det blir ett pånyttfött och förfinat väsen. Det finns en dold kraft bakom vattnet som har förmågan att frigöra och föda en enorm mängd liv och energi. Vatten inte bara omvandlar alla utan förädlar också liv. Det renar och aktiverar, det grundar och sammansmälter er med Jordens energier. 

Rengör er hud med rent vatten så ofta som möjligt, ni kära, för det kommer att rengöra mycket mer än bara huden. Er kropp och era celler behöver suga upp vattnets struktur och innersta natur. De behöver vattnets energi och det sker genom att dricka mycket vatten samt genom direktkontakt. Våra fysiska celler matas och rengörs med vatten och det håller oss i kontakt med Gaias beståndsdelar, med Hennes innersta Väsen och med Hennes kärleksfulla energier. Vattnet är skapande och början av allt liv här på Jorden. Det har gett er liv (fostervattnet) och fortsätter att göra så genom hela er inkarnation. Vi älskar verkligen vatten eftersom det känns så rent.

Era kroppar behöver massor med vatten i dessa tider, för att era fysiska kroppar ska kunna omvandlas och förvandlas till en lättare form. Den närmaste tiden kommer ni att behöva mycket vatten, mycket vila och mycket grundning för att ni ska känna er så bekväma som möjligt under själva omvandlingen och övergången. Ni kommer kontinuerligt att få massor av ljus, eftersom det är en naturlig del av ert väsen och näring för era celler, ert DNA och för er ljuskropp. Ert hjärta kommer att fortsätta förvandlas mer och mer och allt kommer att passera genom ert hjärta för det slutliga frisläppandet.

Vi känner otåligheten hos det ibland rastlösa havet, under Gaias omvandling och övergång till den nya Ljusvärlden. Det är allmänt känt att havet innehåller många portaler och Ljusvirvlar, vilket innebär att de turbulenta energierna som kommer från och genom dessa virvlar såväl som från själva planeten, kommer att aktivera havet och dess botten på ett ganska våldsamt sätt. Dessutom kommer vulkanerna att bli mer aktiva för att frigöra en massa gifter och negativitet. Allt som allt kommer många förändringar att möjliggöra frisläppandet av negativa energier, som kommer att frigöra sig själva från djupet av Gaia, där de har suttit fast i årtusenden. 

Allt detta hör till Uppstigningen, mina kära, och är en del i er egen Uppstigning och reningen av er personliga såväl som er kollektiva omvandling. Våra hjärtan och även era hjärtan är förbundna med allt detta, och vi är beskyddare av virvlarna som övervakar och skyddar allting. Var medvetna om att allt kommer att avslöjas på ett sådant sätt att Gaia och ni kommer att befria er själva från årtusenden av mörk fångenskap. Det krävs alltid ett frigörande innan nästa steg framåt kan tas. 

Energierna är alldeles för intensiva nu för att kunna upprätthålla status quo. De måste ge vika för omvandlingar och förändringar. Allt är klart och inget är lämnat åt slumpen. Vi står vid er sida genom allt detta. Ha tillit till vårt djupa och starka samarbete med Ljuset från Sirius och också med alla er, eftersom detta kommer att bli en verkligt förunderlig och vacker värld av varelser, som nu håller på att byggas av er alla. Varje komponent medverkar enormt och är meningsfull, och även er medverkan är kollosalt värdefull.

Var beredda på att nästa månförmörkelse kommer att manifestera en hel del på er planet, som kommer att hjälpa till med att frisläppa gamla invanda vanor och dito relationer, gamla skador och gamla projekt. Den gamla miljön och de holografiska projektionerna försvinner gradvis ur er verklighet, eftersom ni inte längre föreställer er dem, och det är bra.

Med hela vårt hjärta, med all vår kärlek och vår vänskap hjälper vi er, och vi är beredda att öppna virvlarna så att de kan användas aktivt och tranformationen kan bli en verklighet i ert medvetande och i er varelse. Den avgörande kontakten med ert hjärta kommer att blir faktisk för alla när hjärtat regerar över hjärnan. Först måste 100 % hjärta och Kärlek etableras innan de mystiska hemligheterna kan anförtros er och ni kan hantera dem med största respekt. Detta gäller även andra generationers och civilisationers Galaktiska baser utanför detta solsystem. Därför bevakar vi dem helhjärtat och mycket strikt.

Vi är Delfinkollektivet, era bröder och systrar från Sirius och vi älskar er alla så oerhört djupt.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © 2013 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://pleiadedolphininfos.blogspot.be for Blogger and http://pleiadedolphininfos.wordpress.com/ as Homepage 

Inga kommentarer: