viglink.com

lördag 31 december 2016

Katy Perry - Firework Lyrics

Den Exakta planen av En Som Tror, 20:e december


Den Exakta planen av En Som Tror, 20:e december
”Här är den EXAKTA Planen”
En Som Tror – 16.12.20

Det är så mycket oro angående vem som ska bli president eller inte, när GCR kommer att genomföras, vilka som är de goda och vilka som inte är det, etc. Med allt det sagt, så vill jag avslöja den EXAKTA planen, och jag ska gå in på det i detalj i det här inlägget. Men innan jag avslöjar den EXAKTA planen, vill jag ta upp några viktiga punkter.
Spelarna och deras Platser
Det första ni bör känna till är vilka ”spelarna” är, i denna episka omvandling av vår värld och universum. Det kan vara bra att notera att det inte bara är de mörka krafterna här på jorden, som ”vänder sig till Ljuset”, utan det händer i resten av universum också. Eftersom detta är en förändring av hela universum, så är spelarna mer universella till naturen.
På den högsta nivån av Spelet eller Planen, blir det en uppväckning av hela universum med en ”överensstämmande” enig vibration, i frekvensen av kärlek. Eftersom alla universum är ett, verkar kampen vara en mot själv. Det är bara en ”allians” av alla själv, som gått samman för helheten. Översatt blir då Uni-Versum, Ett-Versum.
Men på en lägre nivå, ser det ut som en strid eller kamp, mellan Ljuset och Mörkret. Men ni måste förstå att ljuset inte hatar, skadar eller förstör, för det älskar, överbryggar och uppmuntrar det som vibrerar mindre än kärlek, för att älska det.
Om detta var en verklig kamp mot ”separerade” fiender, skulle de ha utplånats och förångas där de står, utan vidare. Men det är inte så lätt att bekämpa det själv, utan att komma till skada. Den mörka sidan har fått möjlighet efter möjlighet, om och om igen, för att ge upp och vända sig till ljuset. Under denna tid har många kommit till ljuset, vilket är en stor framgång. Om ni använder ett medicinskt uttryck, skulle det vara som att rädda benet från att behöva amputeras. Varje själ som återvänder till ljuset, gör att en del av helheten blir återställd från obalansen.
Men det finns fortfarande delar som är så långt borta från anpassning till Ljuset, att de slutligen amputeras (dödas), eftersom de inte kan räddas. I stora drag skadar det helheten, men i slutändan räddas resten från ytterligare skada.
Sammanfattningsvis handlar omvandlingen om att rädda (bota) så många själar som möjligt, innan dödandet (amputeringen) utförs. Vi är nu i slutfasen där alla som kan räddas är, och resten måste amputeras (dödas), för att rädda oss.
Platsen utan tid
Tid är en skapelse av erfarenhet. Jag har läst på många ställen, att tiden är som en sida i en bok. Om ni läser sidan, (fokuserar) då upplever ni den tiden och allt vad det innebär. Men om ni förstår att det är så tiden fungerar, då inser ni att fortsättningen efter denna sida, redan finns ”skriven” på nästa sida. På platsen där tiden inte längre existerar, är detta redan passerat. Världen är ett paradis, och att vara människa på Jorden, är den underbaraste upplevelse någon kan ha.
Ert liv var ert eget val
Ni har valt att vara här på Jorden, vid den här tiden i historien, för att ta del av den förändring vi nu ser. Om ni tänker på det, så ÄR den här gången för oss nu, den mest spännande tiden i historien på Jorden. Tidigare, var en livstids upplevelse för en människa: Födas, leva ett hårt liv i rädsla och brist, sedan dö i krig, sjukdom eller svag av ålder. Jag är säker på att vi alla har upplevt det, många gånger.
Så, innan jag talar om våra upplevelser i detta NU, låt mig informera er om den framtida utvecklingen på Jorden. Ni föds, blir älskade och tas omhand, får ett bra liv genom att göra det ni vill, blir älskade av alla när ni ger kärlek till alla, lever länge, kanske 1000 år eller mer för att sedan slutligen vid något tillfälle göra en övergång fån den mänskliga erfarenheten. Ja, jag vet att det låter bra, och det är det. Men dessa två livserfarenheter har en sak gemensamt, de är ”vanliga” upplevelser, från början till slut. En vanlig med betoning på livserfarenhet, och den andra, en vanlig med stor livserfarenhet.
Detta liv, just nu, var ert val
Detta är den mest spännande tiden någonsin, att leva på planeten Jorden. Detta är fasen med acceleration. Den delen där vi går från brist och smärta, till överflöd och fred, så snabbt att man knappt kan hålla sig uppe. Inte nog med att vi får se och uppleva denna stora förändring i världen och universum, utan ni är en av de viktigaste deltagarna i spelet!!!!! Innan ni kom hit sa ni ” lagledare, låt mig vara med!!!!, jag vill spela i detta spel!!!!”
Ni kommer att ta er från att resa runt er stad, till att resa runt i solsystemet och till den Ihåliga Jorden. Ni kommer att ha flygande bilar som tar er från en plats till en annan, med tusentals kilometer i timmen, om ni kör sakta. Ni kommer att ha replikatorer, som i Star Trek, som manifesterar det ni ber om. Ni kommer att gå från att vara sjukliga till en perfekt hälsa, i en 20 år gammal kropp, som kommer att finnas i tusen år. Ni kommer att leva i den tid där ni hjälpt världen att vända sig till Ljuset, och komma på fötter igen, och sedan göra den nya tidens rymdfärder och möta andra från hela Universum. Det är lätt att förstå att detta kommer att bli mycket spännande!!!! Det är en spännande tid med omvandling, den stora förändringen, och ni är precis mitt i det.
Här är den EXAKTA planen:
Allt det här är den exakta planen, så att ni förstår vad som kommer att hända. Jag kommer att skriva den i en viss ordning, även om många saker händer samtidigt, i de olika skeendena:
# 1) Att omvända så många som möjligt av de Mörka Själarna till Ljuset, och visa sedan resten till Utgången (Döden), på det sätt de själva väljer.
# 2) Att förse världen med ett överflöd av pengar, så att människorna i den lidande befolkningen på Jorden, kan hjälpa sig själva, och samtidigt också läka Jorden.
# 3) Att byta ut korrupta regeringar till nya regeringsstrukturer, som är i linje med principerna för ljus och kärlek.
# 4) Att Erbjuda helande stöd till ytans befolkning, för att bota alla slags sjukdomar, och se till att varje lem blivit återställd i perfekt skick.
# 5) Att utnyttja den nya planetens rikedom, i kombination med de nya välvilliga regeringarna, för att höja medvetandet på planeten till 5d-nivå.
(Över tid)
# 6) Att förbättra teknik och mänsklig kunskap, till den punkt där pengar blir så oviktiga att de inte längre spelar någon roll, för livet på Jorden.
(Mycket senare)
# 7) Att avlägsna alla från planeten (”samla ihop”), så att hon kan expandera 1/3 i storlek. När Jorden gått igenom sin tillväxtspurt, och det är säkert att bo där igen, kommer vi att få återvända för att leva i den Ihåliga Jorden, eller så kan vi välja att flytta till en annan planet, i ett annat solsystem eller Galax.
(Mycket senare)
# 8) Alla Jordens själar, som har gått igenom denna fantastiska växande erfarenhet av livet på Jorden, kommer att spridas i Universum, som lärare och mentorer. Vi har lärt oss medkänsla när vi var förtryckta, och vi lärde oss kärlek trots allt vi utstått, och slutligen, kommer vi alla upp till den högre frekvensen genom vårt eget val. Endast de som har upplevt det vi har upplevt här på Jorden, kan lära ut det vi har lärt oss i processen. Det är en ENORM skillnad mellan att veta och att uppleva. Vi har upplevt det hela.
Er synvinkel
Om ni tillhör den breda allmänheten, kanske ni inte ens vet att något är på gång. Men med den information vi fått, så vet vi att en stor förändring kommer. Vi ska få enorma summor pengar, och gå ut och hjälpa världen. Vi ska få en ny Återställd Republik, som kommer att fungera som modell för andra regeringar runt om i världen. Det är lätt att tro att vi vet så mycket mer, jämfört med den sovande allmänheten. Men vi vet inte ett skvatt om vad som verkligen händer, och vad det riktiga spelets drag är.
Tror ni verkligen att ni vet allt som finns att veta om Trump eller Ryan? Var har ni lärt er det? I Kabalens Skola, eller var det från Kabalens Media? Eller var det från någon i den ”alternativa högerns” informationskälla på webben? Tror ni verkligen att ni fått veta tillräckligt från dessa källor för att avgöra vilket som är det bästa valet eller inte? Jag ska berätta för er …. Oavsett vad ni vet, eller tror ni vet, så vet ni inte allt ni behöver veta, för att avgöra saken.
De kanske tillhörde Kabalen …. Jaha, och … Människor förändras och gör det rätta. Han/hon kanske kommer eller kommer inte att bli president …. Återigen så spelar det ingen roll. Allt som betyder något är, att den som i slutändan blir president, kommer att vara den mest kvalificerade och mest kapabla, och det allra bästa valet för att leva i denna värld av förändring. DET ÄR EN SJÄLVKLARHET. Uppriktigt sagt, jag kan garantera er, att om ni visste allt som ni skulle behöva veta, så skulle ni göra samma val, av samma skäl. Det räcker med att säga att den bästa människan, rätta människan, kommer att vara den som får jobbet, och kommer att göra exakt det som behöver göras, för det bästa resultatet. DET ÄR EN SJÄLVKLARHET.
Er/ Vår Perfekta Logik
Hur kan logik vara fel? Lätt! Vi tror att vi är så logiska och så väl rustade, för att avgöra något på ett eller annat sätt. Men ironiskt nog så har logik en stor brist, ni måste känna till alla fakta innan ni logiskt kan avgöra något. Ni kan inte diskutera logiken på våra baser på Mars, om ni inte vet om att vi har ett hemligt rymdprogram. Ni kan inte tala om Jordens gravitation, och dess utformning, om ni tror att den är solid med en flytande kärna. Vetenskap och fysik? Glöm det. Ni har inte ens en chans, eftersom den verkliga vetenskapen är mer avancerad än vad ni fått veta.
Tror ni att ni är bättre på att diskutera politik? Oavsett hur mycket ni tror ni vet, om ni inte är av blodslinjen, så vet ni inget. Bara för att visa er hur aningslösa vi verkligen är, gäller ett inlägg på senare tid om det hemliga rymdprogrammet. Det visade sig att vi har flera hemliga rymdprogram, det ena, utan vetskap om det andra. Även de människor, som trott sig ha jobbat i största hemlighet med det mest hemliga programmet som finns, är förstummade av att få veta att det finns ännu fler hemliga saker, som de inte känt till. Så jag bryr mig inte om hur logiska ni är, eller hur vettiga era argument är, för de är bristfälliga på grund av för lite information, eller så kan ni vara felinformerade.
Så Vem blir det?
Vi kan gissa hej vilt angående vem som blir president, som ett spel för att se vem som har rätt. MEN, det finns inget att vara upprörd över, eftersom EXAKT rätt person kommer att få jobbet, av de GODA SJÄLEN, som ni kanske aldrig får veta. Så gissa på ni. Dagligen om ni vill. MEN, bli inte arga om det blir på det ena eller det andra sättet. Det blir bra i slutändan, precis som det ska bli, precis som det kommer att bli. Vem det än blir, och oavsett hur allt i denna process utförs, så kommer det att bli det bästa valet som gjorts av människor, som vet allt som finns att veta om saken. Varken mer eller mindre.
Det är som ett schackspel
Omvändningen av mörkret till ljuset, är bara det ena strategiska steget efter det andra. Oavsett vilka steg de mörka tar, så finns det en motpart av kärlek som vinkar till dem för att vända sig till ljuset. Och i slutet finns en spoiler som hjälper de ljusa vindarna. Allt mörker vänds till ljuset. Vissa pjäser på schackbrädet förändras nu från mörka till ljusa, och hjälper till, medan andra måste tas bort från spelet, allesammans. Men oavsett vad de mörka gör så vinner ljuset.
Ibland fastnar vi i ”spelet” medan det pågår. Vi trodde inte att Hillary skulle utmana Trump, men det gjorde hon. Vi trodde att Obama skulle avgå och att det skulle tillkännages innan valet ägt rum, men återigen gick spelet i en annan riktning. Det den typen av spel. Från det ögonblick spelet började, var slutet redan bestämt, men där emellan är det väldigt instabilt och spännande, minst sagt.
Några sa att valet inte skulle ställas in på grund av Obamas avgång. De hade rätt. Men berodde det på, att det var planerat hela tiden, eller var det därför att det var hur spelet råkade gå? Vi kanske aldrig får veta det. Däremot kommer det att finnas massor av människor som hade rätt om vissa saker, men fel fel om andra, eftersom spelet är flytande och förändras hela tiden. Men vi vet allt vi behöver veta, och det är ”Det blir bra i slutändan, precis som planerat.”
Till slut
Att spekulera om vem som blir president, eller någon annan aspekt i hela denna plan, är meningslöst. Även om ni har rätt, är det mest sannolikt att något redan har förändrats, på grund av att någon nytt uppkommit. För att vara tydlig, det är roligt att försöka lista ut allt medan vi väntar, men det är inget att bråka om, eftersom vi faktiskt ändå inte kan veta.
Allt ni behöver veta om planen, är att det blir perfekt i slutet. På den plats där tiden inte längre existerar, är det redan perfekt. Vem som än blir president, är perfekt av de orsaker ni inte känner till. Oroa er inte, eftersom det redan hanteras av de som känner till allt, som behöver kännas till i frågan. Det som kommer att hända har redan skrivits in i historien, och spelas nu ut, framför våra ögon.
Er del är också redan skriven, men kommer ändå att spelas ut, och utvecklas till verklighet. Ni får massor av pengar, och kan då på något sätt bidra till mänskligheten och Jorden. Vi vet det. Men er del är också flytande, och kan gå i många olika riktningar. Det står skrivet att det blir magnifikt i slutet, men exakt hur det blir, vet ni inte ännu. Det är upp till er. Bli inte upprörd över de delar av spelet som inte spelas av er. Koncentrera er i stället på er del av världsförändring, ert drag, ert spel.
Må ni få allt ni vill och leva enligt era drömmar
Undertecknad: En Som Tror
Terra Zetzz vid 08:42:00

Översättning: Margareta Jonåker

onsdag 28 december 2016

Sheldan Nidle update and 11 Batz, 14 Mol. 13 Caban


Selamat Jalwa! We start today with a brief progress report. Currency items that are earmarked for distribution are in the process of being readied. We know that it has been a long and difficult journey for all. It is therefore important that you know that those at the top of the various distribution levels are preparing to initiate a most amazing process. Once launched, and barring unforeseen circumstances, this process is expected to take over a month to complete. As you know, it has been a truly arduous journey for all. Delivery of prosperity funds is simply the initial stage of this intricate operation. We know that the protracted length of this procedure was complicated by the imperative to keep these actions secure and above board. It therefore created the commitment to go as slow as was necessary. Our purpose was to work with our allies and keep them satisfied about what was unfolding. This series of requirements forced us into a very slow and deliberate mode. Thus, it has taken over two decades to finish this component of our large and complex project. It is our joy to see that your consciousness and perception of this task have allowed a better comprehension of what this journey is all about.
   When we first arrived on your beautiful shores, we immediately sensed what was occurring. The Anunnaki were still the Overlords of this surface world, and treated their minions with a firm but velvet glove. It was your position to obey with few or no questions asked. This unfair reality caused us much pain for what you were enduring. We immediately discovered who was in charge of the Holy Light of Heaven’s accomplishments. At first, they were suspicious of our presence but gradually, they began to develop trust. Your Ascended Masters were our patrons, and through them our sacred project was explained to all. Nevertheless, it took us more than two decades to develop the degree of trust required to successfully attain our series of projects. Once achieved, we were able to implement projects that involved both the Masters' secret sacred societies and the Agarthans. During this time, we increased the number of ships in our fleet and completed the training of those assigned to mentor you. These projects are, of course, continuing.
   We have begun to strategize how best to remove the minions that are part of a number of your governments. This process is generally tied to an ongoing legal process associated with the vast corruption and illegal operations of the current American regime. This project was first created to isolate vital aspects of those who ran this illegal action. The other part of the plan was for it to gradually manifest a new legal republic, based upon a series of documents that became known as NESARA. This operation resulted in a few complications that are gradually to be fully resolved. New governance has quickly been able to establish itself worldwide as the framework for the true governance of America. The overriding goal is to transform the current situation through a series of future announcements. Strategically, the exact timing of these announcements needs to be kept hidden from the public. It is therefore vital that this, and the prosperity project, proceed secretly until the proper time for full disclosure. It is our joint policy to keep all of this confidential until the security matters associated with it are completely resolved.
   As these stages of secrecy are completed, we move ever closer to disclosure. It is to be much easier for us to operate when we are able to talk publicly with you and delineate what Heaven has decreed. We realize just how vital it is to be able to operate away from the currently required shadows. Our liaisons have been forced to maintain certain protocols that are a bit clumsy. We have kept these up mainly to assuage our partners. In the coming months, this need can fade away as we begin to address you directly. The extent of pollution and climate change promulgated by the Anunnaki’s minions is most troubling. You have caused an amazing degree of imbalance in your atmosphere and oceans, and on your land. They need to be corrected. To us, these tasks are a simple set of operations. However, those who control governments hold policies that are against such procedures. We need to wait until disclosure is formally announced. As you can see, we are approaching a series of events that is to alter the way this global society operates. Hallelujah! Hallelujah!
   Namaste! We are your Ascended Masters! This special time of the year is heightened in joy by what is about ready to appear. The great spiritual gift of financial freedom is near. Therefore, let us be merry and of good cheer. This is a time, as well, when the energy of spiritual renewal manifests. Know that this energy is a symbol of a new pledge by Heaven to shower you with grace and action. This symbolizes how committed the Heavenly Hosts are to your safety and redemption from a flow of energies that are positively roaring throughout this realm. Let all humanity take note that this very special compensation is manifesting. Let this holiday season be celebrated in the knowledge that the monstrous evil that has been your bane is lifting. The happiest of holidays to one and all! It is truly a time to be looked upon with joy and heartfelt thanks to Heaven! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
   As it always does, this glorious time began to seem beset with delays and the usual frustrations. Across this globe a grand renaissance of consciousness has pushed Gaia’s surface realm to new heights. Long lists of global humanitarian projects have accumulated, along with the funds amassed to provide for their completion. It is a time when the stresses of population growth and the blessings of a new reality are to merge. This glorious planet is to see a birth of miracles that is to bring it the dawn of world peace, founded on your soaring visions. These blessings are to manifest, and an explosion of activity is to see a new attitude arise the world over, driven by this planet’s growing consciousness. Heaven has long planted special seeds to make possible this splendid event. The shaping of this new reality is just the beginning. So stand back in anticipation and watch as this new reality quickly assumes its magnificent new form.
   As you can see, so many wondrous miracles are just around the proverbial corner. We Masters are proud of what you are to do when you finally receive your freedom and prosperity. These series of phenomena are to show you just how much you are truly capable of. We have watched patiently and seen how ruthlessly the Anunnaki’s minions have kept you down. All of this is now to change as you transform this beautiful orb that is your home. You are to develop plans to use new technology to clean your waters, air and land. When at last we reveal a number of key truths to you, even more miracles are to suddenly manifest. After your Space family finally lands, you will be able to demonstrate the extent to which your consciousness has grown. Even the Agarthans are to be in joy at what you have accomplished. It is this marvelous place that can now reunite with the Inner Realms to form a new Gaia!
   Today, we continued with our weekly reports. This magical time of the year has brought us much joy! The coming time is sure to bring all a resplendent sequence of wonders. It is also a time for you to use your amazing visions to manifest the true marvel that is humanity! Know, dear Ones, that the countless supply and never-ending prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! Sirian for Be One! and Be in Joy!.

Sheldan Nidle PAO Webinar 80 Preview: Merging Earth Grids

tisdag 27 december 2016

ARREST WARRANT: Dark CIA Gov't Informants — A (names and addresses)

ARREST WARRANT: Dark CIA Informants — B

ARREST WARRANT: Dark CIA Informants — C

ARREST WARRANT: Dark CIA Informants — D, E

ARREST WARRANT: Dark CIA Informants — F, G

ARREST Dark CIA Informants — H, I, J

ARREST WARRANT: Dark CIA Informants — K, L

ARREST WARRANT: Dark CIA Informants — N, O, P

ARREST WARRANT: Dark CIA Informants — Q, R, S

ARREST WARRANT: Dark CIA Informants — T, U, V

ARREST WARRANT: Dark CIA Informants — W, Y, Z

onsdag 21 december 2016

Archangel Zadkiel via Suzanne Lie,

Archangel Zadkiel via Suzanne Lie,

The Ascending Ones via Suzanne Lie, December 19th

The Ascending Ones via Suzanne Lie, December 19th

Welcome to the Keshe Foundation USA

https://usa.keshefoundation.org/

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, December 20th

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, December 20th

Free Live Streaming of Braco's Gaze

Fredsarbete, Fritt för Alla att deltaga.
Tisdag 20/12, kl 17 till 23, varje hel timme.
Onsdag 21/12, kl 17 till 23, varje hel timme.
Torsdag 22/12, kl 17 till 23, varje hel timme.
Free Live Streaming of Braco's Gaze
Citat av Dalai Lama — Fred är ett inre jobb!
Braco är en man som lever i Zagreb, Kroatien, och han har en speciell gåva som han förmedlar genom att vid Live Event på olika ställen framträda och se på alla som samlats vid eventet. Han säger ingenting utan han förmedlar helande energier genom sin blick. Han kallar det för ”the Gaze”.
Han håller också Free Live Stream sändningar över Internet då och då. Där han helt tyst ser rakt in i kameran och du möter hans blick på datorskärmen. Det är många som vittnar om betydande hälsoförbättringar och andra förbättringar i livet, genom dessa Gaze.
Dessa Gaze är en form av meditation, där fokus riktas mot en inre stillhet, som verkar läkande på kropp och själ. Genom läkning av både kropp och själ kan var och en lättare få fred i sitt inre, och därmed verka för fred även i det yttre.
Vanligen börjar en sändning med att någon ur Bracos team ger en introduktion på 15 - 20 min. Därefter kommer Braco och en Gaze är på 5 – 6 min.
Braco deklarerar att han står helt fri från alla religiösa och filosofiska rörelser. Han ger inga råd hur människor ska leva och det finns inga dogmer av något slag.
Han delar sin gåva helt likvärdigt till alla som vill ta del av den. Religion, hudfärg, språk, boplats, fattig, rik eller andra skillnader, spelar ingen roll, alla får exakt detsamma. Var och en som vill deltaga, gör det helt av egen fri vilja.
Bracos verk är helt universellt genom att han inte talar, utan genom sin förmedling av de helande energierna genom sin Gaze.

Braco is here for everyone to offer fresh happiness, hope and help through his live streamed gaze. This experience is defined by people in many countries as one of loyal goodness, distinctively natural and simple, yet profound in its enriching and…
BRACO-TV.ME

söndag 18 december 2016

David Icke - Be Careful What You Eat - Part (34/46)

Roger Stone: Megyn Kelly Took 6 Million Dollars To Lie About Roger Ailes

So, Sweden Is the Best Place Ever

WOW! Simpsons Satanic Christmas Illuminati Special EXPOSED!

NATO-officerare fångade i östra Aleppo

NATO-officerare fångade i östra Aleppo

BREAKING - Obama Admits in COURT - BIRTH Certificate IS FAKE

Wikileaks Bombshell: Obama Sent Plane Of FBI Agents To Frame Julian Assange

Congresswoman Tulsi Gabbard Says The U.S. Government Is Directly Funding...

NATO-officerare fångade i östra Aleppo

NATO-officerare fångade i östra Aleppo

Intel: "Matt T Wins" - VERITAS Report - 12.17.16

Intel: "Matt T Wins" - VERITAS Report - 12.17.16: Received via email by VERITAS at 12:41 PM EST. ~ Dinar Chronicles Well, Matt T, way to go. I knew your attitude had completely reverse...

Förslag på hel julbordsmeny - rawfood style: • Fylld avokado med ”äggröra” på mandel och gurkmeja
  – Blötlägg mandel 3 timmar, mixa med vatten, gurkmeja och salt.

 • Raw köttbullar
  – Blötlägg mandel/valnöt, mixa med svamp, tamarisoja, soltorkad tomat och favvokryddorna. Torka på 40 grader några timmar eller stek försiktigt i stekpannan.

 • Rödkålssallad
  – Riv rödkål fint, lägg till russin, äppeltärningar. marinera med äppelcidervinäger och olivolja. Krydda med salt, svartpeppar. Toppa med pekannötter.

 • Rödbetspaté
  – Mixa rödbeta med några dadlar, krydda med salt.

 • Fejklax på morot
  – Mixa morot, solrosfrös, lite selleri, citronsaft och salt. Krydda med finhackad dill. Godast efter några timmar när alla smaker har satt sig.

 • Kålrotskex med senapskräm
  – 
  Skär kålroten fint till kex. Mixa blötlagd mandel/cashew med en klick senap. Nu har du nästan en julskinksmacka!

 • Grönkålschips
  – Marinera grönkålen och torka eller grilla i ugnen.

 • Lingonkombucha
  – Gör eller köp en en neutral kombucha, toppa med rårörda lingon.

 • Rårörda lingon
  – Blanda frusna lingon med kokossocker, låt stå tills lingonen tinat och rör om igen. Håller minst en vecka i kylen.

 • Ris à la Malta
  – Se recept.

Källa: Marina Olasdotter Asplund och Maria Carlsson på STHLM RAW.

torsdag 8 december 2016

149th Knowledge Seekers Workshop December 8, 2016 at 9:00am CET

Russia attacks Sweden parodyStill spot on!

Sverige - Carl Bildt I Rysk TV.By the way. In Sweden we think the program with biss and kais are awful!!

Justin Trudeau exposed 3 (mind control) Celine Dion, Walt Disney and Sex...

WE FOUND IT! The 60 Minutes Interview George Soros Tried To Bury!

WOW! Jon Voight Blasts Soros, De Niro & Hellary

Kent Dunn ReLays Information From Admirals Group that is Important For E...

Kent Dunn Reveals Hidden Truths To Expand our Minds To See "TRUTH THAT I...

Intel: ZAP's Mid-Week Report - The Office of POOFness - 1...

Intel: ZAP's Mid-Week Report - The Office of POOFness - 1...: Subject: Mid-Week by ZAP from "The Office of Poofness" From: "The Office of Poofness" < 2goforth@humanus.ca > Date...

Intel: "GCR Up-Date - Zorra Answers Questions" - One Who ...

Intel: "GCR Up-Date - Zorra Answers Questions" - One Who ...: Entry Submitted by One Who Believes at 5:01 PM EST on December 7, 2016 CGR Up-Date - Zorra Answers Questions This is a MUST HEAR call f...

onsdag 7 december 2016

One Planet. One Race. One Nation

Nu finns Keshe även på svenska, tack vare fina Maria Brookes. 

http://amara.org/sv/videos/FQvwzfKfexJP/sv/1562534/

pleiadedolphininfos: Walking Terra Christa ~ MASTER THOTH ~ DANCING TO ...

pleiadedolphininfos: Walking Terra Christa ~ MASTER THOTH ~ DANCING TO ...: Master Thoth shares an analogy of how to move through life in any given situation, learning the lesson within the experience, thereby g...

pleiadedolphininfos: Linda Robinson ~ AA Zadkiel ~ your divine Spark of...

pleiadedolphininfos: Linda Robinson ~ AA Zadkiel ~ your divine Spark of...: MESSAGE FROM ARCHANGEL ZADKIEL * DECEMBER 2016 TRANSMITTED THROUGH LINDA ROBINSON YOUR DIVINE SPARK OF LIGHT Greetings ...

pleiadedolphininfos: Anna Merkaba ~ Are you a Walk-in Soul?

pleiadedolphininfos: Anna Merkaba ~ Are you a Walk-in Soul?: Greetings Everyone!  Today I would like to talk with you about a very interesting, fascinating and at times controversial topic of – WALK...

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, December 6th

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, December 6th

måndag 5 december 2016

Awakening with Suzanne Lie: Identifying First Cause by the Arcturians through ...

Awakening with Suzanne Lie: Identifying First Cause by the Arcturians through ...: 12-4-16 Identifying First Cause By the Arcturians through Sue Lie Immediately after I wrote the above Blog, Inner Reflections...

Raw japanese inspired sushi, what's wasabi?

The quickest raw chocolate truffle ever!

Raw chocolate pudding with fruit tower recipe

Fruitarian christmas lighting recipe

D-vitamin är egentligen ett pro-hormon

http://www.ortomolekylar.se/naringsamnen/vitamin_d/

Sharen Relays Importantant, Posted Updated Info From Reliable People Abo...

Как ярко, красиво и легко оформить фруктовую тарелку!

Елочка из фруктов! №2 Christmas tree of fruit! Украшения из фруктов! Dec...

FullyRaw Edible Christmas Trees!

World Management Project Forum & Organization Needed<3

Renée Voltaire - Inga Konstigheter - Raw Pepparkaka
8 Medjooldadlar
2 dl mandelmjöl
1/2 dl kokosolja

Pepparkaks kryddblandning:
2 msk ingefära, mald
2 msk kanel
1 msk kardemumma, mald
1 msk kryddnejlika, mald

Rödbetspulver att rulla i

Mixa dadlar, mandelmjöl, kokosolja och 2 tsk av pepparkakskryddan och mixa till en slät smet. Rulla i rödbetspulver eller hackade nötter och ställ in i kylen i minst 1 h innan servering.

Omega-6 konkurrerar ut omega-3

http://iform.se/nyttig-mat/var-forsiktig-med-omega-6

Snabbkurs i omega 3

http://www.kostdoktorn.se/omega-3

Robert F. Kennedy Jr. Pens an Urgent Letter: “I’ll See You at Standing R...

A Pleiadian Message: Gratitude, Community and the Next Phase/Christine Day

day

Beloved ones, we greet you. We put out a call to each one of you to be willing to open up to the changes that are in front of you within your lives and to consciously move and align with these shifts as they take place. Know that what surrounds you in your life is the mirror creation of what is within you, so in order to instigate change within your surroundings you need to open up to a conscious adjustment of your perception.
An essential ingredient to bring about a change within this process is to investigate your deepest feelings, which have been instrumental in creating thoughts and actions and are ultimately made manifest to play out through your own arena of daily life.
A first step is the need to take responsibility for your own creation, taking full ownership of your experience. You are not a victim. You have never, in Truth, been a victim in any circumstance. You each get to choose how long you will suffer, and this suffering is directly related to your own self-judgment and the belief that you are not good enough.
An important aspect to bringing a new level of consciousness into your daily life is opening up into the process of being in a state of gratitude for all that you have created within your life at this present time. As you consciously give thanks for your experiences, an alignment naturally begins to take place within you, activating an internal energy of self-empowerment. Gratitude allows you to begin to actively channel energy into your life, and then you get to witness how you can create, alter and adjust your creation at will. An energy anchoring on the planet is designed to play a powerful role in supporting you with this self-empowered action, enabling you to accomplish changes and adjustments that you deeply desire for your self in day-to-day living.
Remember the way you can make adjustments and initiate change to your creation is by first acknowledging and accepting what you have created, what is right in front of you now. Know that you have never been a victim. Then you can begin to anchor the changes that your heart desires in your life. Witnessing and acknowledging your self as you take this step is compelling; you get to actively and consciously take back your creative power. An aspect of your power in action requires a “letting go” of any need from the ego mind to try and work out, or control how it will unfold.
The next phase
As you are being moved into this next phase of your evolution on Earth, a new design is being anchored on your planet in which you will begin to transcend the illusion that has held you in this limited perception of your self. These new revelations are going to be disclosed to you now. They are being given to those of you on your conscious path.
A doorway is opened. This is a destined revelation to return each one of you to a natural access point of an accelerated form of your Higher Self. These revelations will be accessible through the reopening of a series of energetic centers, which will reveal a deeper state of awareness of Truth to you. This process is being bestowed to you by your higher consciousness, through a destined Timeline. This is a multidimensional setting that is designed to reactivate through your systems.
You are being awakened, as if from a dream. There is nothing new, nothing unfamiliar, however there will be a strong disorientation as you are repositioned and orientated from one reality setting to another. You can expect this altered experience within you to persist as your process unfolds further.
A strong energetic influence will be supporting you to “let go” and allow everything based on illusion in your lives to fall away. This letting go is essential to your current process, so that you can move into this frequency of patterning and receive the deeply imbedded imprints of your natural spiritual heritage. Your own path is moving you. Your Higher Self has placed you in the perfect position, so know that nothing will interfere or stop this unique unfolding process of your awakening.
The sacred light
In reality, you are being called and energetically repositioned to the force of the sacred light of God within you. This call is strong and sometimes blinding. The process can be likened to a birthing, which can be intensely glorious and at the same time extremely distressing. This process can create various feelings operating simultaneously within you. Each individual feeling needs to be honored, and then let go.
Know that this process will be in layers, and understand that you will change, then you will be repositioned and then moved and changed again. These changes will be ongoing and you must let go. This call is for you to let go now like never before, and to be willing to allow your full transitional phase to open through you.
Now is your time.
This sacred time
As you move through the last energetic timeframe of this year, the frequencies of dimensional light have been designed to expand within the full network surrounding your planet. This happening will fulfill a level of the prophecy of this sacred time. At the very moment of the New Year, this dimensional light will become magnified in its brilliance, opening up a focused point of light within your planet. This light is designed to resonate with those of you who are awake, and it will infiltrate your individual heart cells, creating a pure light opening up within your own multidimensional makeup. This light will simultaneously intensify the illusion and drama on planet Earth.
At the moment of the New Year, a celebratory energy will herald in this new dimensional light, which will carry a profound sacred design of consciousness for your planet. This energetic patterning that is to be released on Earth will impact the collective “life force groups” that make up your resident Universe. This will allow your planet’s frequency to be able to complete a cycle, enabling an alignment with the collective energies within your Universe. This unique happening will anchor and weave the collective consciousness throughout your Universe, transforming your relationship within the collective Universes.
You on planet Earth are to take part in this celebration “moment.” Through a combined action within your individual communities, there will be an activation of a sacred form anchored throughout your Earth plane. There is a frequency vibration that is required to be released at the time of the New Year. This vibration is to be created by a collective Thought Code sent outwards across your planet by your individual community groups. This frequency vibration is to be created through each unique individual expression, and together it will form a sacred synergy vibration from all Collective Community groups on Earth. Remember, a Community group is made up of two or more people.
Thought Code
This Thought Code we are giving to you is to be activated through the thought of each individual at the time of the changing essence of New Year. The activation is accomplished by simply bringing the thought of the sound forward within you, and then each individual will consciously release it, sending it outwards to the collective energy at the moment of change of the New Year.
Prior to the time of New Year, it will be essential for your individual community to work with this Thought Code. You are to come together and start to work with the Code within a circle setting. Individually, you will each place the Thought Code into your circle, and that will naturally generate a light connection between you.
Allow the energy of the Thought Code to build within you. As you work is this way, you can release the Thought Code as many times as necessary until you feel the synergy of the light connection complete within your circle. Then at the time of the New Year, wherever you happen to be on the planet, because you have already aligned through your individual group circles, you can individually activate the Thought Code. Remember: this Thought Code is not a sound. The Code is simply brought up through your conscious mind, and then released.
The Thought Code is: AESTAH ELTAH (pronounced by a thought as Ae star, Ell tar).
Great celebration
A great celebration will be taking place at this juncture within the Universal realms as you take part in this very essential and monumental happening.
Once this form of light is activated throughout the planet, the net will have been cast. This will anchor yet another aspect of your destiny mission. You will hold this imprinted patterned light within your heart, steadily anchored within you, for all of humanity. As you participate with activating the Thought Code, you will naturally carry the full design of this light through your heart center. Through the activation of this sacred light form, you will hold your place of power, which will be a neutral space held for all humanity.
Remember that you, and all of humanity, have pre-agreed to have this collective experience. Each one of you is playing out your part fully, perfectly. By holding the mirror of this new design within, another role is anchored for you to begin to play for humanity.
The development of community will be a necessary component with this changing element on your planet after the New Year. Each community needs to be an anchor for Truth, holding the space for everyone to be celebrated and honored because of their uniqueness, where one individual is not more than another. You are not to judge the roles each one of you has chosen to play, however, you simply are to witness each other. There is a need to stay focused on your own Self through the heart and be still. You are to respect the full journey of others, knowing that they too deserve the right to have their full human experience and their own sacred timing of awakening.
You have had your journey on Earth evolving through your human experience, awakening to your spiritual nature. Now you have moved into this next phase of your journey on Earth as a multidimensional spiritual being, building a bridge with your human aspect. You will hold a sacred platform for humanity. This will be a powerful new role in your destiny.
There is much for each one of you individually to open up into, for this is you unveiling your self, becoming like a flower opening up its petals to the sun. You are being witnessed in your sacred unfolding, and you are being held through this transformational phase of remembering. Know that the pure consciousness of your unique aspect of the God consciousness is held within the living breath of your heart cells.
We witness your magnificence as you receive your self! Blessings, The Pleiadians
http://www.edgemagazine.net/2016/12/the-next-phase/


What is 432 Hz tuning?

What is 432 Hz tuning?

A=432 Hz, known as Verdi's 'A' is an alternative tuning that is mathematically consistent with the universe. Music based on 432Hz transmits beneficial healing energy, because it is a pure tone of math fundamental to nature.
The universal music of sacred geometry
According to Brain T. Collins, a musician and researcher, the standard pitch (A=440 Hz) does not harmonize on any level that corresponds to cosmic movement, rhythm, or natural vibration. The greatest musicians, such as Mozart and Verdi, based their music on the natural vibration of A=432. It's true that it is only 8 vibrations per second different from the standard tuning, but this small difference seems to be remarkable to our human consciousness.
There's a growing musical and metaphysical movement for recovering optimal integrity in the music industry and spirituality through the 432Hz tuning. In April 2008 Dutch journalist Richard Huisken founded the 'back to 432 Hz' committee, claiming that this original tuning was used in ancient cultures and is found on antique instruments like the Stradivarius violin.

The healing benefits

According to Richard Huisken, music tuned to 432 Hz is softer and brighter, giving greater clarity and is easier on the ears. Many people experience more meditative and relaxing states of body and mind when listening to such music. The natural musical pitch of the universe gives a more harmonic and pleasant sound than 440 Hz.
432 Hz seems to work at the heart chakra, “the feeling”, and therefore could have a good influence on the spiritual development of the listener. Some people who are not able to distinguish the 8hz difference claim they can feel the music warmer due to the longer wavelength.
Listen to 432Hz and enjoy living in balance
Because 432 Hz gives a greater clarity than 440 Hz, there's less need to play it as loud as 440 Hz. This means less hearing damage, as long as you put the volume not too high. Furthermore there's also less noise pressure. Researchers and musicians, such as Coreen Morsink (pianist and music teacher), report that they feel calmer, happier and more relaxed when playing music at 432Hz.
Music based on this natural tone is more transparent, more marked, gives an obvious musical picture and the overtones and undertones moves more freely. Music based on 440 Hz represents stuffed emotions and blocked energy. By lowering the pitch by just 8 Hz, you became more flexible and spontaneous. The 432 Hz tuning releases your energy and takes you into a beautiful state, where relaxation is natural.

Where does it come from?

According to Ananda Bosman, international researcher and musician, archaic Egyptian instruments that have been unearthed are largely tuned to A=432Hz. Ancient Greeks tuned their instruments predominantly to 432Hz. Within the archaic Greek Eleusenian Mysteries, Orpheus is the god of music, death and rebirth, and was the keeper of the Ambrosia and the music of transformation. His instruments were tuned at 432Hz.
Orpheus playing at in harmony with nature
Guiseppe Verdi , an Italian composer, placed A exactly at 432 Hz. He did this because this tuning is ideal for opera voices. Jamie Buturff, sound researcher, found out that some Tibetan monks used this tuning in their hand-made instruments. He put a CD with Tibetan singing bowls into his player and used a Korg tuner to discover that the bowls were all harmonic to the 432 music scale.
This musical tuning can be found throughout various religions and cultures of the ancient world. It seems that implementing it into the musical instruments was a good choice. Even today, many musicians report positive effects from retuning to 432 Hz, such as better audience response and a more laid-back feel to their performances.

Why the modern world forgot about this tuning

This is because in 1885 it already had been decided that A at 440 Hz had to be the standard tuning. A year earlier, Guiseppe Verdi wrote a letter addressed to the Music Commission of the Italian Government. In the letter he writes:
“Since France has adopted a standard pitch, I advised that the example should also be followed by us; and I formally requested that the orchestras of various cities of Italy, among them that of the Scala [Milan], to lower the tuning fork to conform to the standard French one. If the musical commission instituted by our government believes, for mathematical exigencies, that we should reduce the 435 vibrations of French tuning fork to 432, the difference is so small, almost imperceptible to the ear, that I associate myself most willingly with this.” Guiseppe Verdi
Unfortunately, the great composer was unsuccessful in his attempt. The American Federation of Musicians accepted the A440 as the standard pitch in 1917. Around 1940 the United States introduced 440 Hz worldwide, and finally in 1953 it became the ISO 16-standard.
There is a theory that the change from 432Hz to 440Hz was dictated by Nazi propaganda minister, Joseph Goebbels. He used it to make people think and feel a certain manner, and to make them a prisoner of a certain consciousness. The Joseph Goebbels theory is certainly interesting, but the true reason of the shift to 440Hz is still not clearly explained.
Before 440Hz became the standard, a variety of tunings were used. The controversy over tuning still rages, with proponents of 432Hz claiming it as being more natural than the current standard. Because of that, the “back to 432Hz” committee wants to get people acquainted with its qualities, and therefore hopes that the industry will change the musician standard.
However, changing the current standard won't be a simple task, and it's not because of the influence of any nefarious organization. In my opinion, the reason is more trivial. Most musical instruments can be adjusted in principle, but it's not so easy for every instrument. For example, most woodwind instruments cannot play in 432Hz because changing the pitch will also change the internal harmonic structure of the whole instrument. The change would require building new instruments.

Let the music of the spheres play inside you

432Hz unites you with the universal harmony
This musical pitch is connected to the numbers used in the construction of a variety of ancient works and sacred places, such as the Great Pyramid of Egypt. It's also more friendly for your ears. For many people, it is nicer for hearing – softer, brighter and more beautiful than music in 440 Hz.
432Hz is based in nature and therefore it generates healthy effects among the listeners. It brings natural harmony and balance of the 3rd dimension and connects you with a higher consciousness. The pure and clean energy of 432Hz removes mental block and opens a way to a more fulfilling life.
Many ancient instruments are adjusted at 432Hz. It is because the ancients knew that this tone is closely related to the universe around us. Don't throw away their knowledge. The universal and natural tuning of 432Hz is waiting to be discovered by you.

https://attunedvibrations.com/432hz/
EWSFEED

söndag 4 december 2016

Corey Goode...

http://spherebeingalliance.com/

Calling the ecclesia!

URGENT: Julian Assange is in CIA Custody!!

Restored Republic via a Global Currency Reset Update as of Dec. 4 2016

SwissIndo

 Update - HUMAN OBLIGATION: US$6,000,000 (Six Million Dollars) per person, from 17 years of age with a legal identity. Students earn a monthly basic income of US$600 (Six Hundred Dollars) from the first year of Primary School and adults US$1200 (One Thousand and Two Hundred Dollars) from 17 years of age; with legal identity, for the rest of their lives.

The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace. -Mahatma Gandhi

Swissindo is... the People! (y)

Payments 1-11 gives control to each Individual to persue their Goals! (Career/Dreams/Job/Home)
Come together in unity rather than choose sides. This is a NEW WORLD, NEW ERA offering PEACE FOR ALL 
#DBLC is Debt Burden Liberation Certificate presented by #UNSwissindo#swissindo which says.
1. let it begin by clearing the Individual Debt
2. $6,000,000 Human Obligation? part of Payment Order 1-11.
What is Swissindo? Who would you be?
get to know us.

Connecting With The Energies Around You, Presented by Geoffrey and Linda...

Connecting With The Energies Around You, Presented by Geoffrey and Lind...

9-2 Adamus - Transhuman Series, October 2016

9-1 - Adamus - Transhuman Series - August 2016

Adamus - It Comes to You (1&2), A Merabh of Receiving + The point of Pr...

9-3 Adamus - Welcome and Shaumbra News, Transhuman Series, November 5, 2016

9-3 Adamus - Transhuman Series, November 5, 2016

What a Wonderful World Planet Earth Will Be For You and 100 Trillion of ...

Kent Dunn Tells What a non HSBC Banker Says about Knowledge, Professiona...

BPEarthWatch: US VETERANS MAKE A STAND!!

Dr. Steven Greer : The Biggest HOAX in Human History

fredag 2 december 2016

Dr. Steven Greer - THERE´S A MAN WHO IS SMARTER THAN EINSTEIN AND TESLA

Dave Schmidt Live Stream, Nov. 30th

The Secrets Of Vibration 528hz) Hidden truths of sound! Law Of Attrac...

Hunza food traditional diet... It will make you run to the mountains

Shaolin The Power Of Focusing Full Documentary✪ Blow Your Mind ✪

How Hunza People Never Sick No Cancer and live up to 100 year ✪ Blow You...

James Gilliland on the As You Wish Talk Radio, 19.11.2016

Talking about Keshes free energy