viglink.com

onsdag 29 maj 2013

Saint Germain, 27 maj 2013 Via Méline Lafont
Jag sänder mina varmaste lyckönskningar och min kärlek till er alla under dessa intensiva omvälvningar och manifestationer som sker på er Jord. Mycket klarhet och rensning kommer att ske inom mänskligheten och inom varje hjärta, eftersom en hel del energi lägger grunden för förnyelse och manifestation av ert personliga liv och ert Jag såväl som den kollektiva världen.

Vad som främst är avgörande i dessa dagar är att ni är i ert hjärtcentrum, och även om ni alla är väl medvetna, genom otaliga meddelanden som pekar ut detta faktum, kan det inte nog betonas, eftersom det är av yttersta vikt att kunna hantera de kommande energierna med så lite besvär och känslomässiga omsvängningar som möjligt.

Vad vi menar med att vara i sitt hjärtcentrum är att grunda er själva så mycket som möjligt och att känna och se er själva genom ert hjärta – att bara ha kärleksfulla tankar och agera på ett kärleksfullt sätt mot er själva och mot andra. En enda negativ tanke, ett enda negativt eller kritiserande ord, ett enda fördömande är tillräckligt för att ni ska ryckas bort från ert hjärtcentrum.

Ljusarbetare har ofta intentionen att vara i hjärtat och behandla alla väl, men ibland glöms det bort att negativa kommentarer eller dömande tankar (oavsett om det syftar på en personlig åsikt eller inte) inte är en del av ert Ljus, utan tillhör egot. Undvik sådana tankar eller situationer, men respektera andras arbete och energier och respektera deras åsikter. Kritik har en negativ klang. Det är bättre att visa respekt för var och ens hjärta.

Denna attityd är en väsentlig del i hela processen med att vara i ens hjärtcentrum, att bara agera från hjärtat. Det görs otaliga försök för att smickra ert ego, men det är er uppgift och ert ansvar att hantera och ställa er utanför dem, att inte reagera på dem utan bara vara den ni är i er innersta essens, vilket är Kärlek. 

När ett hjärta är fullt av Kärlek och tjänande, kan det inte påverkas, eftersom det i sitt inre väsen bara attraherar positiv energi och stöter bort allt som är av negativ art. Ni kan bara attrahera det ni i huvudsak är, mina kära. Det finns undantag bland själar som fortsätter att vara manipulativa, och som fortsätter sända ut negativa energier till kärleksfulla själar. Även det är OK, eftersom det innehåller en lärdom för de inblandade parterna och det är vad det i sista ändan handlar om. Uttalad negativitet, där det inte finns någon mottagare, kommer helt enkelt att vända och falla tillbaka på den som har sänt ut den. Resultatet av det blir att Kärlek är det enda man önskar sig, och det man önskar sig kommer att uppfyllas i varje kärleksfull handling.

Låt oss omvandla den allra sista negativiteten på denna vackra planet, och låt oss omvandla den till ren Kärlek. Det är dags att vända blad och det är därför ni är här nu, för att bidra med er del och att förankra Ljuset. Ju fler kärleksfulla själar det finns, desto mer glädje kommer det att finnas och ju mer glädje det finns, desto mer intensiva kommer Kärleken och Ljuset att bli. Koncentrera er de närmaste dagarna på att tänka i kärleksfulla banor om någon ni har problem med, eller någon ni behöver förlåta eller ta emot förlåtelse av. När ni agerar på det viset kommer det att åstadkomma en hel del på grund av de aktuella energierna.

Tillämpa denna princip även på de mörka aspekterna inom er själva, såväl som inom andra som har behandlat er kärlekslöst. Tiden för att omvandla allt detta och förvandla det till Ljus är här och nu! Lämna allt bakom er och förlåt allt och alla, inklusive er själva för alla gärningar, ord och tankar som varit kärlekslösa.

De kommande energierna kommer att intensifieras, och bara de som har uppnått kontroll över sig själva kommer att ta sig igenom detta och de kommer att bli ännu starkare tack vare det. Å andra sidan, de som ännu inte nått det tillståndet kommer att bli hårt prövade, men kommer ändå att få chansen att nå Mästarskap. Den enda komponenten för framgång för dessa, är Kärlek och respekt från hjärtat. 

Nu är det dags att lämna dualiteten och dess polaritet, med allt vad det innebär, bakom er, såsom negativitet och egot. Tiden för upplysning och villkorslös Kärlek från hjärtat är här. Tiden för sanning och befrielse och, det allra viktigaste, er egen insikt och befrielse från illusionen.

Med största respekt och Kärlek, jag finns i era hjärtan och lyser upp den trefaldiga flamman som finns där och håller den brinnande med min allsmäktiga Violetta Flamma och med essensen av min Varelse.

JAG ÄR den JAG ÄR, Mästaren Saint Germain, er vän och Ljusets Mästare.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material freely, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.---------------------------------------------------------

Comments from readers (0)


Inga kommentarer: