viglink.com

lördag 25 maj 2013

Sananda, 22 maj, 2013 via John Smallman Era trosuppfattningar är så djupt ingraverade i er att ni aldrig ifrågasätter dem

 

Den pågående uppvakningsprocessen som mänskligheten genomgår fortskrider verkligen riktigt bra. Titta efter tecken på den på de alternativa nya sajterna som har som mål att påvisa de goda nyheterna runt om i världen – det finns en enorm andel sådana – och känn er inte modstulna i era hjärtan när ni hör allt dåligt som den allmänna mediabilden rapporterar. När ni ber eller mediterar håll bara fast vid avsikten att sända kärlek, medkänsla, helande och förlåtelse till de situationer runt om i världen där ni vet att människor lider – för det är väldigt effektivt. Och självklart, ju mer människor som blir medvetna om kraften hos sina kärleksfulla avsikter och gör det till en av sina dagliga uppgifter att öppna upp till, interagera med och dela de underbara fördelarna av deras kontakt med det gudomliga fältet av Kärlek, då kommer uppvakningsprocessen att accelereras. Tro aldrig att era kärleksfulla intentioner, som ni sällan får någon feedback ifrån, inte betyder något, eller är olämpliga på något vis, för jag kan försäkra er om att de alltid är extremt kraftfulla och effektiva, de förändrar faktiskt världen.

Många letar efter häpnadsväckande förändringar i världen – den värld som de uppfattar – och upplever besvikelse. Detta beror på att de inte har förändrat sin uppfattningsförmåga. Inom illusionen föds ni in i och växer upp i en kulturell miljö som ni känner er bekväm med, och er acceptans av dess riktighet, dess resonans med er stärks ständigt av det enkla faktum att ni är uppfyllda av det. Trosuppfattningarna som ni har – det som vägleder er utvärdering om vad som är rätt eller vad som är fel, acceptabelt, tolererbart eller oacceptabelt – är så djupt ingraverade i er att ni aldrig ifrågasätter dem eftersom ni helt enkelt är omedvetna om dem. När ni samspelar med människor från andra kulturella bakgrunder, blir ni dock snabbt och livfullt medvetna om de märkliga koncept som de anser är normalt. I det stora hela, har människor växt upp under eoner med en icke-ifrågasatt attityd att ”min kultur är normal medan kulturer som skiljer sig från min är konstiga, saknar kärnvärderingar och kan till och med vara hotfulla” och är omedvetna om att det bara är en trosuppfattning – en tro som de skulle kunna ändra på om de ville välja det. Det är så djupt ingraverat att tanken på att de överhuvudtaget skulle kunna ifrågasätta det inte ens har slagit dem – inte förrän nu.

Det som händer nu är att alltfler människor runtom i världen upplever kulturer som är annorlunda än deras egna, och istället för att döma dem på en gång, engagerar de sig i dem, lär sig om dem och upptäcker att även om dessa livsstilar skiljer sig väldigt mycket från deras egna, är deras grundläggande behov och önskningar väldigt lika. Människans grundläggande behov är (Inte nödvändigtvis i den här ordningen eftersom alla behov är beroende av varandra): att bli mätta, tryggt skyddade och älskade. Utan ett adekvat och tillfredsställande tillhandahållande av dessa grundbehov blir det svårt att överleva, och möjligheten att blomstra och utveckla hela den mänskliga potentialen begränsas kraftigt.

Detta nya pågående samspel mellan, och acceptans av, andra kulturer leder till stora förändringar i uppfattningsförmågan. Över hela världen har organisationer dykt upp på gräsrotsnivå, vilket brukar göra kollektivet medvetna om mänsklighetens beroende av varandra; en medvetenhet om behovet av ett kärleksfullt samarbete för att rikta sig till och lösa upp de problem som fortsätter att skilja er åt och uppmuntrar till konflikt; och en medvetenhet om att om inte ett harmoniskt samarbete kan komma till stånd som kan få våldsamma konflikter att upphöra, kan mänskligheten mycket väl förgöra sig själv – eller snarare de galna val och beslut som vissa stelbenta, arroganta och självtjänande elitistiska grupper, kan göra det.

Den allmänna mediabilden verkar vara omedveten om och ointresserad av dessa gräsrotsrörelser, möjligen för att deras uppdragsgivare har gjort valen åt dem. Så för att titta på den vanliga mediarapporteringen för att leta efter de förändringar ni vill se är inte fruktbart. Om ni istället söker efter ämnet ”andlig utveckling” (spiritual evolution) eller andra liknande inspirerande ämnen på Internet kommer ni hitta ett enormt antal sökträffar som intygar ökningen av dessa människoorienterade organisationer och klart demonstrerar att djupgående förändringar äger rum i en enorm skala. Det är dessa förändringar som ni behöver bli medvetna om och dela med vänner och familj.

Era synvinklar – på världen, på människor, på problem, på religiösa eller politiska trosuppfattningar – är val som ni har gjort och som ni kan ändra på. De oftast omdömen! När ni inser att ni har gjort en bedömning, kliv tillbaka ifrån den. Omvärdera den. Är det en fördom? Vana? Fientlighet? Obehag? Vad det än må vara, gör det er inställda på konflikt, och när man förväntar sig konflikt, tenderar man att attrahera konflikt.

Istället för att uppfatta situationer som något som uppmanar till bedömningar, ta beslutet att uppfatta dem som uppmaningar till kärlek. När ni gör det, kan ni släppa taget om den ofrivilliga stress eller spänning som blir resultatet så fort ni blir medvetna om situationen eller händelsen, och ni kan centrera er själva, observera vad som händer och ta ett kärleksfullt beslut, ett kärleksfullt val angående vilket gensvar ni skall ge.

Att se en uppmaning till kärlek istället för en uppmaning till dömande är den grundläggande förändringen i er uppfattning som är nödvändigt, som är livsviktig och som nu leder er kollektivt mot ert uppvaknande. Och eftersom så många Ljusbärare och vägvisare har gjort denna förändring i sin uppfattningsförmåga, energin av den, växer och sprider sig energin av positiv, kärleksfull förändring som en tidvattensvåg, och sköljer över allt i sin väg.

Lägg till er avsikt att vara kärleksfulla i varje situation ni befinner er i till den kollektiva avsikten att vara det, och se vilka mirakel som uppstår!

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se
---------------------------------------------------------

Comments from readers (0)


Inga kommentarer: