viglink.com

fredag 24 maj 2013

via John Smallman, 22 maj 2013 Jag är Saul, en Ljusvarelse – som alla andra som inkarnerar på Jorden

via John Smallman, 22 maj 2013

Jag är Saul, en Ljusvarelse – som alla andra som inkarnerar på Jorden. Allt medvetande, allt kännande är Ljus. Ljus är ett annat ord eller symbol för Kärlek, Källans energi, Gud, Fadern, den högsta Intelligensen, Essensen av allt som finns. Det är Ett. Separation är en dröm, ett inbillat tillstånd av rädsla i vilket ni har blivit indragna, av eget val, vilket ni är i färd med att befria er själva från. Jag erbjuder er kärleksfull vägledning för att hjälpa er i denna fråga, liksom många andra i de andliga världarna. Att misslyckas med den här uppgiften är omöjligt, det är inte ett alternativ, ni kommer att vakna!

Många av er har blivit medvetna om att de liv ni lever, där smärta, lidande, svek och konflikter nästan är vardag, inte är Guds Val för er. Och om det inte är Guds Val då måste det vara på grund av de val ni har gjort, val som ni kan förändra. Och ni har gjort valet att förändra, att vakna upp ur drömmen.

Men många andra håller fortfarande fast vid illusionen i tron att den är verklig, att det inte finns något annat, och av rädsla för att bli utplånade och inte längre finnas till. I eoner har familjer vidtagit åtgärder för att skydda sina blodslinjer, speciellt de som ansåg sig vara kungliga och därmed gudomligt privilegierade, av högre rang eller bara bättre än så kallade vanliga människor. Detta begrepp, att skydda sin ställning är mycket splittrande och slår in kilar av avundsjuka eller rädsla mellan er och leder till valet att avvisa och förstöra dem som ni anser främmande, onaturliga eller inte av er rang, och ger er därmed en konstant påfyllning av fiender. Det vansinniga i detta synsätt kan inte längre ignoreras, än mindre försvaras.

Ljusbärarna och vägvisarna har anammat det gudomliga Kärleksfältet, där allt existerar, och väver oupphörligt in den energin i varje människa som tror sig vara förmer än andra. Era fantasiförmågor är kraftfulla och de gör att ni kan bygga drömmar i vilka ni upplever livet i många olika miljöer – fysiska, intellektuella, emotionella – inskränkta och begränsande drömmar eller drömmar om frihet och glädje. Vad Ljusbärarna och vägvisarna gör demonstrerar Kärleken som en livsväg, hur det verkligen är, och visar dem som väljer att vara öppna för den, den glädje som den ger. Utan Kärlek finns ingen lycka, ingen glädje, bara rädsla och alla de bedrövliga konsekvenser som följer i dess spår.

Kärleksdemonstrationer i handling har pågått i eoner, när heliga människor vandrade på Jorden, men idén om att höja sig över andra var så intensiv och mörk att den oftast ignorerades. Ert naturliga tillstånd är av Kärlek, av Ljus och det var helt omöjligt att ni i längden skulle vägra att acceptera och erkänna det. Exemplet med de heliga människorna blev ihågkommet och registrerat, och med tiden började de Kärleksfrön de hade planterat att växa och blomstra.

Det har funnits motreaktioner mot Kärlek när de med mörka avsikter försökt att kväva och utplåna den, men som ni vet, Kärleksflamman inom varje människa är osläckbar. Den kan bara tillfälligt ignoreras. 

Ni har valt att avsluta dessa mörka tider och vakna upp till Ljuset av Guds Kärlek. Faktum är att ni gjorde det valet för eoner sedan i det ögonblick när separationen hände, och nu har det valet satts i kraft. Det har aldrig tidigare i människans historia funnits en sådan enorm demonstration av Kärlekshandlingar på Jorden, och den inbillade makten hos dem som förnekar den eller insisterar på att Kärlek är en svaghet, håller på att lösas upp, eftersom ni har beslutat att Kärlek är vägen framåt, när era energifält förenar sig med det gudomliga energifältet och ni känner dess effekt och väljer att omfatta det.

Vinden har vänt, beslutet om separation och rädsla har upphävts, och följaktligen flödar Kärleken fritt över hela planeten för alla att se och erkänna. Mörkret, som inte är något annat än avsaknaden av Ljus, bleknar dagligen när fler och fler människor upptäcker Kärleksflamman inom sig själva. 

Som ni så ofta har blivit informerade om, ”Det finns bara Kärlek, ingenting annat existerar.” Allt annat än Kärlek är illusion, en illusion med vilken ni har valt att engagera er i medan ni upplevde den, och som allt fler av er väljer att frigöra er från. Kärlek är Vägen, Sanningen och Ljuset. Kärlek är Allt!

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

http://johnsmallman.wordpress.com/ 

Inga kommentarer: