viglink.com

lördag 29 juni 2013

Ärkeängeln Gabriel, 27 juni 2013 Via Marlene Swetlishoff


Mina Kära!

Jag skulle vilja tala med er om en egenskap hos kärleken som kallas övertygelse. Denna egenskap är djupt lagrad i människans väsen. Det är en egenskap som dyker upp varje gång människans ego blir utmanat av andra människor, omständigheter eller situationer, som kommer från den yttre världen. Detta är en kvalité som kan visa ens lojalitet och inre övertygelser, så att när dessa världsliga utmaningar kommer, kan man ansluta sig själv till sin själs inre kärna och förbli sann mot sig själv. Det är ofta praxis på Jorden att denna egenskap måste upprepas gång på gång, speciellt när man har övertygelser som går stick i stäv med de tankar som för närvarande gäller.

Denna kvalité av övertygelse är nödvändig för en person som har påbörjat eller är på en andlig resa som kräver prövning av deras kurage och inre styrka, deras karaktärsstyrka. Det kräver en inneboende vetskap om att ens väg är unik och individuell, och att ingen annan kan veta ens själs inre arbete, och att lita på den inre vetskapen. Varje individ på Jorden har kommit hit med sin egen uppsättning värderingar och lärdomar som ska läras, och andra kan bara göra bedömningar som inte är baserade på en praktisk kunskap av en själs kartläggning för tillväxt och expansion av visdom och kunskap. Varje händelse som inträffar i livet är en möjlighet att få välbehövlig information och erfarenhet, för att hjälpa sökaren vidare till nästa steg.

När en själ upplever livet i en mänsklig kropp med alla dess upp- och nedgångar, ansluter sig själen till sin inre kärna av visdom och kunskap, sin varelses rena väsen, som är förbunden med Källan och knyter samman den valda resans punkter, så att säga. Allt är bra och sker enligt deras själs kartläggning. Ingen själ kommer till Jorden utan en karta att följa, för annars skulle det inte finnas något syfte med deras vistelse här. Den kärleksaspekt som kallas övertygelse, bidrar till att främja och bevara denna inneboende vetskap om ett högre syfte, och uppmuntrar varje själ till att fortsätta hålla fast vid den när de arbetar sig igenom varje pusselbit som är deras liv.

För livet på Jorden är ett pussel av erfarenheter och uttryck för många element, och många gånger kommer andra människor in i detta pussel vid olämpliga tidpunkter, så att själens tillväxt och erfarenheter av en speciell natur kan ske. Dessa människor kanske kommer in i ens liv för att bidra med inslag av oenighet för att ge impulser till fortsatt tillväxt och expansion, så att man inte fastnar i status quo, utan måste resa vidare i sin strävan efter att förenas med sitt Jags högre aspekter. Sådana friktioner prövar själens förmåga att förena sig med den inre egenskapen hos kärleken som kallas övertygelse.

När varje individuell själ växer och utvecklas i sin förståelse för manifestationen av egenskapen hos kärleken inom dem själva och andra, kommer alla som är involverade att delta i lärandet och utvecklingen av sin egen själs utvidgning. Så i praktiken är varje levande person här av en mycket viktig anledning, oavsett vad det skenbara resultatet av detta samspel kan visa. På en högre medvetandenivå är allt perfekt och i gudomlig ordning. Varje själ vinner därmed när de följer sin inre övertygelse.

Ta denna diskussion till hjärtat och börja observera dess arbete i ert dagliga liv.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

Översättning Ulla Krogh –www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Inga kommentarer: