viglink.com

tisdag 3 december 2013

Ärkeängel Zadkiel, 30 november 2013, Ett Nytt Ljus av Själv-Kännedom Kanal: Linda Robinson

Hälsningar Kära Ni,
Vi är Ärkeängel Zadkiel och Lady Amethyst av den Sjunde Strålen av Transformation och Manifestation.

Idag önskar vi att diskutera ert nya ljus av själv-kännedom. Den nya energin öppnar större självkännedom antingen om ni bara är nybörjare på er väg eller om ni är en erfaren resenär.

Ni stiger in i en tid av stor expansion av medvetande. Det är en tid då horisonter fortsätter att öppna och nya dimensioner av möjligheter uppenbaras. Det är en tid när ni kan manifestera era drömmar och stiga till högre höjder än ni någonsin har kunnat föreställa er.

Då ni börjar denna nya energetiska fas av själv-uppenbarelse och expansion, är det viktigt att focusera på de många nya möjligheterna som existerar på högre vibrationella nivåer. Ni är medvetna om att denna nya energi är av mycket högre vibration och har en mycket lättare medvetenhet. Det är ett nytt och expanderat sätt att se på saken. En ny era framträder med det expanderande ljuset som ni just har trätt in i under detta år.

Därför, när ni utvecklas i det nya ljuset, kanske ni önskar att utvärdera vad ni vill föra vidare och vad ni vill frige ur en energetisk synvinkel. Ting av en lägre vibration kanske inte längre passar så bra med er nya, expanderande, högre vibration.

Under tiden som ni går igenom denna process, kan ni önska att använda den Violetta Flamman för att hjälpa er med er analys. Användande den Violetta Flamman kombinerad med ert hjärtas energi kommer att göra denna process mer i linje med de nya högre energierna.

Ni har många aspekter inom er Varelse som ni kanske önskar att fokusera på. Detta inkluderar fysiska, mentala, och emotionella aspekter likväl som andliga. Alla dessa faktorer passar tillsammans för det större goda av hela er varelse. En harmonisk balans av dessa aspekter ger en vibrationell sammanhängande resonans för er då ni rör er framåt.

Ni lever i en ny expanderad ljus-kropp, och i denna ljuskropp kommer ni att röra er i en mycket hastigare takt än ni tidigare upplevt. Ni är medveten om de många nya tillströmningar av energi som kommer er väg. Därför att den här energin för upp idéer och tankeprocesser till ytan, så ni är medvetna om behovet att röra er framåt med lösgörandet och bearbetning. Det är inte längre en tillfällig process av tillbakablick men hellre en pågående del av liv. Den lever i nuet och är medveten om vad som är rätt för er nu. Varje gång som ni släpper en föråldrad tanke, idé, koncept, eller känsla, rör ni er närmare emot medvetenheten om vem ni är som en integrerad del av enheten.

När ni blickar bakåt på er själva, kan ni märka att ni har gjort stora framsteg under det gångna året.

Ni kan bli medvetna om en mer balanserad förening av era Gudomliga Maskulina och era Gudomliga Feminina aspekter. Ni har känt styrkan och rörelsen framåt med ert Gudomliga Maskulina. Detta har blivit tempererat med kärlek och medkänsla av ert Gudomliga Feminina. Genom att hedra båda aspekterna, har ni insett att ni kan röra er framåt på er väg och genomföra projekt med en hög vibration.

Ni har även blivit medvetna om att den här gången av expanderad potential, är det avgörande att ni följer ert hjärtas önskningar. Ert hjärta är platsen där er innersta längtan finns. Det är platsen där era hemliga drömmar formas och börjar slå rot, och de skapas till framtida manifesterande bilder.

Ert hjärtas önskningar är inte bara drömmar fyllda med passion för stunden. De är djupa önskningar som har funnits där för eoner. De är en känsla som flödar med djup glädje och tillfredsställelse när ni tänker på dem. De är rötterna av ert andliga uppdrag. De är fröna av vem ni är.

Hjärtat och sinnet arbetar tillsammans för att forma en synergetisk allians för manifestation av era drömmar. Deras önskningar formas i hjärtat och detaljerna och de praktiska aspekterna tar form i sinnet. När hjärtat och sinnet är i harmoni, så kan ni stiga till ännu högre höjder. Energierna med önskan och detalj rör sig tillsammans i samma riktning för ert största goda och det största goda för alla.

När ert hjärtas önskningar är linjerade med högsta goda, kan ni utnyttja ännu högre vibrationer. Igenkännandet av hela mänsklighetens enhet gryr mer strålande i den högre energin. Att önska det bästa för andra likväl som för er själva ger denna enhet en större harmoni. Det tredje dimensionella begreppet av separation bleknar bort då den högre dimensionella medvetenheten av enhet blir mer rådande. Denna medvetenhet är vägen för den nya energin och hjälper till i mänsklighetens uppstigning.

När ert hjärta och sinne är i linje med det högsta goda, och ni rör er i enhetens energi är ni på en magnifik resa av själv-upptäckt och ny medvetenhet.

Våra Käraste, vi gläder oss över er fortsatta resa av självkännedom och uppstigning. Vi är här för att arbeta tillsammans med er, då ni utför era önskningar för det högsta goda.

Känn att ni är mycket älskade. VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och Lady Amethyst …och vi omger er med kärlek. Och så är det.

Svensk översättning: Bibi Ahrnstedt – www.st-germain.se

All Rights Reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.
This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission. Email: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

Inga kommentarer: