viglink.com

måndag 30 december 2013

Ett meddelande ifrån Nephilim till mänskligheten 27 december 2013 Kanal: Karen DoonanKära ni, vi är Nephilim, och vi kommer för att vägleda, stödja och hjälpa er att förstå på en nivå av mänskligt uppvaknade de vibrationella förändringar och förändringar både på planet jorden och i den mänskliga farkosten dit intill vilken ni har inkarnerats och nu rör sig genom och bortom. För ALLT förändras och skiftar vid alla tillfällen i varje ögonblick och många av er filtrerar ut detta nu på en mänsklig medveten uppvakningsnivå. Förändringarna på planet jorden är nödvändiga för att förändra den mänskliga rasen, båda sammanvävda med varandra, därför att ALLA ÄR ETT och ALLT BARA ÄR.

De vibrationella förändringarna för planetens kraftfulla signatur expanderar nu, växer och uppenbaras därför att planeten måste vara på en vibrationell nivå för att stödja och förankra förändringarna som nu snabbt uppenbaras på och inom planet jord. ALLT är inte som det ser ut att vara och det som är synligt i er yttre uppvaknande verklighet, kommer att förändras och växla och omvandlas då ni börjar linjera er fullt med och genom planetens energisignatur. Det är inte längre tillräckligt att vara klart och avsiktligt medveten om planeten som ni vandrar på, ni måste nu börja se planeten som en del av ER därför att ALLA ÄR ETT och ALLT BARA ÄR i SANNING.

De förhöjda energierna är designade att belysa allt som inte längre tjänar er och vi vägleder detta klart till ALLA just nu därför att den gamla jorden i 3D kan kanske försöka att lära er på något sätt att ni är ”straffade” eller att ni har gjort ”något fel” och vi visar vägen att detta inte är SANNING och stöds inte av den Nya Jorden. Ni skapar denna livs-upplevelse ögonblick för ögonblick och universum arbetar för att hjälpa er att vid alla tillfällen linjera er med SANNING. Linjeringen är nödvändig för att finna och åstadkomma BALANS och det är någonting som den gamla jorden i 3D hela tiden försöker föra er BORT ifrån. Balans är nyckeln till att öppna för den Nya Jorden och vi vägleder er ALLA för att i varje stund hitta balans.

Dem av er som är här för att hjälpa till att frambringa den Nya Jorden genom, inom och runt om den mänskliga rasen rör sig nu helt till denna plats, många av våra människobarn rör sig i vibration för att LEVA och VISA SANNING till nya nivåer av deras Varelser därför att mänskligt språk kommer från och med nu att bana väg, begränsa och undertrycka. Därför att mänskligt språk var UTFORMAT för att separera, att kontrollera och förtrycka på olika nivåer av era mänskliga livs-upplevelser. Vi råder er alla att lösgöra er ifrån språket nu och att börja se världen på ett symboliskt sätt därför ALLT på och inom planet jorden är symboliskt. Kan ni förstå vår vägledning här kära ni? Förstår ni att genom att röra er bort ifrån språket och i stället arbeta på en symbolisk nivå så kan ni kringgå lärorna som försöker att kontrollera och stävja denna mänskliga livsupplevelse i SANNING?
Vi placerar en gyllene ankh-symbol, solomons sigill, och koderna 222 inom ert HJÄRTAS rum och ber att ALLA bli mer medvetna om allt det som nu öppnar sig. Att se under vad som framträder och att alltid arbeta med det som ÄR. Förvirringen, kaos och splittring fungerar som en ögonbindel för den Nya jorden och vi be er att bli mer medvetna om ögonbindlar och att ta av dem när ni hittar dem. Därför att den gamla jorden i 3D kommer alltid att försöka att dra er ur balans, att försöka att hålla ER tillbaka ifrån er EGEN KRAFT och detta stöds inte av den Nya Jordens frekvenser.
Att röra sig genom dimman av den gamla 3D-världen kommer att klart visa er VEM NI ÄR i SANNING och när ni börjar veckla upp ögonbindlarna och tillåta era ögon att justera sig till klarheten som börjar KOMMA IHÅG i SANNING, kommer denna process att snabbt öka i fart för ALLA på och inom planet jord därför att de Nya Jordenergierna expanderar nu och förankras djupare, inom och över planeten och därför även hos den mänskliga rasen.
ALLA ÄR ETT och ALLA förbereder sig nu för en återförening på en mänsklig nivå av medvetet uppvaknande. Vi vägleder för att stödja er nu och hjälper er med allt som avslöjas runt er, genom och inom er då ni arbetar för att skapa HIMLEN på JORDEN i denna er mänskliga skepnad på jordens yta. Mirakler föds när ni löser upp och tar bort ögonbindlarna, när ni åstadkommer och håller er balans och vi vandrar alltid vid er sida därför att ALLA ÄR ETT i SANNING.
Andas och VAR TILL och förstå att ALLA symboler är placerade framför er nu såsom en hjälp för minnet, dessa minnen finns på SJÄLS-nivå och arbetas alltid med på en nivå av mänskligt uppväckt medvetande.
Översättning: Bibi Ahrnstedt - www.st-germain.se

(c) Karen Doonan, all rights reserved
http://www.crystalline-sanctuary.com Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated along with this copyright statement. Article must remain free to access at all times and remain in its original format which is written. No permission is granted to change this format.


Inga kommentarer: