viglink.com

måndag 30 december 2013

Veckomeddelande från Saint Hilarion Via Marlene Swetlishoff 29 december 2013-4 januari 2014


Mina Kära! Det finns många människor på den här planeten just nu som har, och kommer att fortsätta att titta djupt inom sig själva, så att de kan möta varje dold aspekt av sitt väsen; att ärligt och sanningsenligt, utan förnekelse, acceptera och älska alla delar av sig själva. Det är deras villighet att konfrontera det som har dröjt sig kvar inom dem för att balansera, harmonisera och komma till ett beslut, som nu hjälper varje person att bli hel. Detta kommer att ge en djup känsla av frid och tillfredställelse i allt de gör, och medföra glädje och lycka i deras yttre liv. Uttrycket ”såsom ovan, så nedan” kommer att börja få mening i deras hjärtan, för den yttre världen reflekterar alltid den inre.

Många själar har gjort rigorösa försök att balansera de mentala och känslomässiga aspekterna av sig själva, medvetna om att det inte finns något tillträde till en högre dimension förrän de är befriade från och klara med de lägre dimensionernas tankemönster och övertygelser. Det har varit utmanande, minst sagt, för många av er. Jag har goda nyheter för dem som har genomgått detta dilemma. Allt eftersom planeten rensar ut och renar sig från urgammal densitet och när väderförändringar äger rum, blir det mycket lättare att upprätthålla jämvikt. Energierna hjälper nu var och en av er att frigöra och släppa envisa gamla tanke- och känslomönster, som har hållit er fångna under så lång tid. Varje individ kommer att välkomna denna hjälp, och kommer också att finna det mycket lättare att förbli balanserade, både i det inre och i det yttre.

Det är viktigt att fortsätta träna på att grunda era energier i Jordens kristallina diamantkärna varje dag, eftersom detta är nödvändigt för att ni ska kunna vara inkarnerade här på Jorden med alla de högre aspekterna av er multidimensionella Varelse. Ha intentionen att anpassa er till ert Högre Jag och er Gudomliga Monad varje morgon, och träna på att ge er själva kärlek med affirmationer som ”JAG ÄR nu sammansmält med den högsta oktaven som är möjlig av mitt Jag i denna stund” och ”JAG ÄR ett rent kärl av min Gudomliga Själ.” Påminn ofta er själva om att ni är Ljus- och Kärleksvarelser, som valde att komma till den här planeten under dessa tider för att hjälpa till att förankra det Kosmiska Ljuset i Jordens kristallina kärna. Detta är oerhört viktigt för Moder Jord, eftersom det hjälper till att balansera Hennes energier och utvidga Ljuset inom Henne.

Genom att göra detta arbete varje dag hjälper ni Jorden att födas till den lysande Stjärna som är Hennes öde, och hjälpa hela mänskligheten att höja sig till en högre frekvens. Med det säger vi inte att kaos och oordning omedelbart kommer att upphöra, men genom att göra detta arbete och behålla er högre vision för Jorden och alla Hennes invånare, blir ni lugnet i stormen när den rasar i världen omkring er. Ert lugn kommer att påverka världen omkring er. Under tidigare år har ni alla arbetat med er själva, och nu börjar ni förstå att genom att göra det har ni placerat er själva i en ledarposition som en expert som kan utöva sin energi på ett kraftfullt och mäktigt sätt.

Detta för naturligtvis med sig ett stort ansvar och vi är övertygade om, och det bör ni också vara, att ni har passerat genom denna initiering med glans. Om ni läser detta meddelande är ni en av dem som har visat sig värdig och kapabel att ta på er ett större ansvar. Nu är det lättare att få större klarhet om det högre syftet med er närvaro här på Jorden. Vi, era bröder, systrar och kollegor vandrar med er när ni tar befälet över er nya identitet. Bra gjort, Mina Kära! Var i frid!

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.


www.therainbowscribe.com

Inga kommentarer: