viglink.com

fredag 13 december 2013

Ärkeängeln Michael genom Ron Head, 8 december, 2013 - Det går bättre för er än ni inser.Vi vill idag tala om frågan av klarhet.

Låt oss idag diskutera med er sätten på vilka ni tolkar kanaliserade meddelanden som ni får. Vi vet naturligtvis att de kommer att tas emot på det sättet som de är. Men det kanske kan vara hjälpsamt för er att se ting som vi ser.

Många kanaler och deras meddelanden påverkas mer än andra av deras egna uppfattningar, av deras inställning mot en tolkning av information eller en annan. Detta kan vara lite eller inte. Alla meddelanden kommer med mer eller mindre grad av korrekthet, på grund av de metoder vi använder, dvs telepati. Detta är inte menat att ge ett ogillande av någon som försöker mycket hårt att ge den bästa informationen de kan till er under dessa tider. Varje seriös ansträngning är uppskattad.

I vår beskrivning av denna process så har vi nu så har vi nu kommit till den punkt då det finns ett läsbart eller hörbart meddelande för er att tillgå, precis som vad ni nu läser eller hör. Var och en av er kommer att läsa eller höra detta och kommer att acceptera eller förkasta det i enlighet med dess samstämmighet med vad ni redan tror. Vid denna punkt så ändras meddelandet än mer. Ni har en barnlek som kallas Telefon, som illustrerar denna process. I spelet, ju fler människor som är involverade desto mer förvrids det ursprungliga meddelandet.

Det är också möjligt att få meddelandet förändrat mer mot dess ursprungliga in-tention. Och här kommer vi nu till poängen som vi vill göra. Om då var och en av er mottager meddelandet så tar ni vad ni har hört eller läst och sätter er med det i ert hjärta så kommer ert hjärta hjälpa er att få den största mängden sanning ut ur det som är möjligt för er i det ögonblicket. Om ni ber om det så får ni så mycket hjälp med det som kanalen fick när hon eller han tog emot det. Detta är urskiljningen som vi så ofta talar om.

Er förmåga att göra det växer då vi går framåt på denna resa. Om ni ser tillbaka så är vi säkra på att ni kan se hur er förståelse har förändrats, ibland mjukt och gradvis och ibland radikalt. Vi ser hur en del får ett känsla av “Aha” då många bitar av pusslet faller på plats. Är det inte underbart?

Vi vill nämna en sista sak. Ingen på ert Skapelseplan har hela sanningen om något alls. Vi ber er därför att inte döma er själva eller andra. När allt kommer omkring så kan ni bara jämföra deras portion av sanning med er portion.

Istället skulle det tjäna er väl att ära den andra då den personen är på en resa precis som ni, och önska dem all lycka. Det betyder inte att ni behöver anamma något som ni inte håller med om, eller hur? Ära helt enkelt deras ansträngningar att leva och lära sig så gott de kan.

Nu vill vi ära var och en av er för att ni lever och lär er bäst ni kan, och också ge vårt stöd och vår kärlek då ni gör det. Det går absolut bättre för er än ni inser. Vi talar igen snart. God dag.

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head. http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Inga kommentarer: