viglink.com

fredag 13 december 2013

Elohim, 1 december 2013Via: Karen Doonan
Hälsningar käraste ni, vi är Elohims Ärkeänglar och kommer för att vägleda och hjälpa ALLA då energierna från både Moder Jord och hennes barn nu expanderar och fördjupas dramatiskt. För många av er som har antagit en mänsklig form kommer denna expansion bli väldigt fysisk, med många varierande sensationer som upplevs på ALLA nivåer av ER VARelse. Det bör noteras att den mänskliga kroppen behöver förankras regelbundet för att helt kunna LINJERA sig med Moder Jord, då hennes energisignatur nu expanderar för att kunna stödja ALLT liv som existerar inom UNIVERSUM 3 PÅ hennes yta.
Det bör noteras att den frekvens som krävs för att uppnå detta är den som kallas KÄRLEK SOM ÄR, en högexpansiv frekvens av en sort som den mänskliga rasen inte någonsin har upplevt i full mänsklig form förut. Vi vägleder er att vila och slappna av vid denna tidpunkt av extremt höga vibrationer och förstå att den balans som NI vanligen kommer att börja söka efter är INOM er. Den hittas inuti HJÄRTATs utrymme och vi vägleder er ALLA att förstå vikten av att stanna kvar i balans i detta heliga utrymme. Då energierna börjar expandera och höjas kommer det mänskliga logiska sinnet inte ha någon referenspunkt för sensationerna som upplevs vid en mänsklig vaken sinnesnivå. Att inte vara centrerad genom hjärtat kan resultera i ett upplevt kaos i ökande hastighetsnivåer.
För dem av ER som är medvetna om er SJÄLs uppdrag på och inom denna planet, kommer bli medvetna om behovet av att LEVA SANT och att avtäcka ert SJÄLV till dem runtomkring er, det tjänar ingen, minst av alla ert SJÄLV, att låtsas ”passa in” i de gamla 3D-paradigmen för de kommer nu lösas upp FULLKOMLIGT. Kaoset som försöker sätta igång dem som benämns ”sovande” försöker sätta igång dem oavsett frekvens och vi önskar vägleda vidare om detta för att klargöra hur denna process visar sig. ALLA lägre dimensionella tidslinje-frekvenser kommer att triggas igång av det utströmmande lägre känslorna från allmänheten. Detta kan visa sig som att en person som är arg plötsligt irriterar alla runt omkring sig, detta föds av den telepati som nu börjar visa sig inom de mänskliga farkosterna både på och inom planeten Jorden. Att vara runt andra är att bli medveten om andra och att filtrera ut andras känslor är inte längre ett alternativ.
Detta är en process som kommer att börja flöda över och inom planeten Jorden och hastigt öka för det är en del av de NATURLIGA förmågorna hos alla i mänsklig form. Behovet av att bli medveten om andras känslor och vems känslor ni upplever kommer att bli oerhört viktigt under de närmaste 24-48 timmarna i linjär tidskontext. För de som sover STIGER också UPP, de kanske verkar sova, men eftersom de som benämns som ”uppvaknade” avancerar snabbt i sina nya energisignaturer och rör sig helt på plats för att hjälpa till att föda fram den Nya Jorden sedan kommer vågrörelsen sprida sig och flöda fram över resten av planeten. Förstår ni vår vägledning älskade ni?
Förstår ni behovet av att vara fullt medveten om er skapelse/er verklighet/era känslor från ögonblick till ögonblick? Detta liknar födelsen av ett barn, barnet som är totalt förstummat över skillnaden mellan att vara inuti moderns livmoder och de starka ljusen och annorlunda ljuden och dofterna inne i förlossningssalen. Stimulansen av ALLT på samma gång är överväldigande under de första få minuterna man träder in i ett förlossningsrum. Det är här den största delen av mänskligheten står samlade just nu och det gagnar ingen att inte vara medveten om detta. De som fortfarande sover har ingen referenspunkt, bara handlingarna och reaktionerna från dem som lever i verkligheten runt om kring dem.
Vi vägleder för att förbereda ALLA för många kan redan KÄNNA uppbyggnaden av energier och expansionen inom sig, runt sig och genom sitt SJÄLV denna gång. ALLT är inte som det verkar på den här planeten och händelserna som kommer inom de närmaste dagarna i en mänsklig kontext kommer att tillåta ännu mer SANNING att förankras till fördjupade nivåer. Den gamla 3D-Jorden kommer att lösas upp fullständigt från planeten och hennes människor. De känslomässiga reaktionerna från dem som ”sover” ber att få bli balanserade av dem som är ”väckta” och kapabla att låta sitt LJUS skina fullt över och inom planeten Jorden. EN NY JORD har fötts och nu ber denna baby om balansering på ALLA nivåer.
Precis som ni inte skulle förvänta er att ett nyfött omedelbart skulle känna sig tillrätta i sina nya omgivningar, ställ därför inte för höga krav på era SJÄLV käraste ni, för ni har aldrig i er mänskliga form upplevt en sådan här förändring i FREKVENSER runtom, genom och inom er mänskliga form. Vi är ELOHIMs Ärkeänglar och vi kommer att vägleda vidare i sinom tid. Vi ber er att ANDAS, att VARA och att hitta och uppehålla er balans vid alla tidpunkter under denna process. För ALLT BARA ÄR och NI ÄR i SANNING.
Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Inga kommentarer: