viglink.com

tisdag 31 december 2013

Vita Molnet : Om att söka Frälsaren Inom Sig. ”De söker honom här De söker honom där, De där fransoserna söker honom överallt, Den fördömda bedrägliga Nejlikan!” 25 december 2011
Dessa ord skrevs av en engelsk dam under förra århundradet (Den Röda Nejlikan) ändå ljuder de sanna idag. Ni behöver bara ändra det sista ordet till vilken frälsare som helst som ni alltid söker, individuellt eller kollektivt, utanför er själva.

I går kväll tog ni emot ett meddelande från modern till en som har kallats Guds ende Son av många (se meddelande från Moder Maria från 131225). Ändå gör denne Yeshua inte anspråk på denna titel som sin egen. Han har helt och fullt accepterat sin plats bland de uppstigna mästarna och kosmiska varelserna och att han är en av många. Bland några av Ljusarbetarna finns det dem som önskar bli räddade av sina stjärnfamiljer. Det finns förbittring och ilska bland dessa individer pga det faktum att galaktikerna inte har landat på era stränder och börjat arbetet som har lovats genom vissa kanaliserade meddelanden.

Inser in inte att det är ni som är Dem ni väntat och längtat efter, kära ni? Tills ni gör det, kommer er stjärnfamilj inte att kunna möta er halvvägs upp på trappan till Himlen. Att ni ifrågasätter våra ord och sannigen i det vi säger är vanan hos dem som inte vill acceptera ansvaret för tankar och handlingar. Dessa projicerar konstant sitt eget självhat och dömande av andra, inklusive galaktikerna, de uppstign mästarna, kabalen.... vem som än är tänkta att frälsa dem eller avstå från att förstöra denna värld.

Ni är era egna frälsare. Ja, ni har en stjärnfamilj som övervakar och patrullerar himlarna över er värld, men dessa är, för det mesta, varelser som existerar på ett mycket högre frekvensområde än det mänskliga kollektivet. De gör vad de kan för att hjälpa till, genom att hålla era himlar fria från invaderande flottor. De mörka som fortfarande finns på er planets yta är de som valde att spela mörka roller i denna livstid, som katalysatorer för er tillväxt och uppvaknande. Skulle ni inte hålla med om att de har spelat sina roller ytterst väl?

Ja, tiden är inne för förändring. Ja, det finns fortfarande många som lider i världen, ändå dömer ni andra utanför er själva för att misslyckas att komma fram och rädda de många. Vi frågar er något som kan chockera er, varför ska de räddas?

Varför ska de räddas av andra om de har förmågan inom sig att rädda sig själva?

Alla männsikor, och vi menar verkligen alla, har förmågan att åter ta kontakt med det högre jaget. Var och en av er förmågan att tända det heliga fröet inom ert hjärtcentrum som är er gudomlighets frö, men ni ensamma har makten och rätten att göra det. Varje individ är en självbestämmande varelse och tills den individen inser att deras ansvar eller förmåga att svara på gudomligheten inom sig, kommer ingen summa som är sparad att bryta genom trosbarriärerna och självhatet för att nå den lilla person som klänger sig fast vid den envisa önskan att bli bortklemad av sin mor eller far.

Vi är er familj, men vi kan inte frälsa er värld utan er hjälp. Skiftet som har skett på er planet och verkligen genom hela Universum har designats för att väcka upp mästaren inom er. Att vara en mästare är att utöva självständighet och makt.

Det är upp till var och en av oss att acceptera att vi är ansvariga för att göra vår egen rening och integrering av mörkret inom oss. De av oss som bemästrat frekvenserna i den tredje dimensionen och stigit upp i molnen vill inte kommendera er att göra det här eller det här. De som länge har kommenderat och kontrollerat mänskligheten har gjort det, och effektivt skurit av er från er makt och självständighet. Om vi skulle gå in och lösa alla problem och sociala motgångar som finns på er planet jorden, vart skulle det leda kollektivet? Till ett tillstånd av beroende och fortfarande under kontroll av en utomstående kraft, fast en välvillig sådan.

Så vi arbetar utifrån, genom att projicera kosmiska strålar till ytan av er planet. De som är elementens mästare kan göra dessa saker och mycket mer, bortom den nuvarande kapacitieten som era sinnen kan förstå. Men vet dock detta kära ni, ni har kapaciteten att arbeta med elementalerna och kommendera de mest fantastiska krafter inom era varelser, men tills ni kan bemästra era individuella tankar och känslor, kan ni inte tillåtas dessa krafter om så bara för er egen skull.

Så vi väntar på ögonblicket när det finns ett tillräckligt antal individer som har höjt upp sin signaturfrekens för att tillåta att galaktikerna kommer till era stränder. Vi kommer att komma, för vi lovar inte någon och sedan tar tillbaka det. Om ni vill ha bekräftelse på detta, se i spegeln, kära ni. Många av er som kallar er själva ljusarbetare är vår familj. Vi finns redan på ytan av er planet, utklädda som människor.

Universell Lag tillåter inte att man stör en annan ras som håller på att utvecklas. Ni har fått hjälp av er stjärnfamilj, änglarna, ärkeänglarna och ljusvarelserna genom att de sänder sina egna till er i form av era barn och er själva. Ni är dem som ni har letat efter, kära ni. Det finns ingen mer anledning för er att leta efter en frälsare utanför er själva. När ni kan höja er i frekvens, kommer ni att möta oss i skyn. Vi kommer att komma till er i våra spaningsskepp och i era drömmar. Vi måste mötas på ett liknande plan, en liknande frekvens, för det är bara på det sättet som vi inte kommer att störa er självständighet och ert självbemästrande.

Vi förstår smärtan hos dem som fortfarande känner andras lidande. Vet att just denna känslighet är en indikation på att ni är förbundna med dem som ni tror är över er. Shamanen av de mest primitiva stammarna känner till denna förbindelse och vet att han är en med dem han känner inom sig och utanför sig. Han söker tecknen i skyn, från djuren, från vinden, månen och strärnorna, för han resonerar med allt runt honom,och vet om och känner förbindelsen. Meddelanden och lärdomar kommer till dem som stannar upp och släpper dömandet, som kan lyssna och observera allt runt dem som bevis på visdomen inom sig. Det finns ingen åtskillnad mellan självet och andra för cirkeln har inte blivit bruten i dessa.

Visdom kan komma genom att betrakta hur en fågel eller en fjäril flyger, genom tt betrakta stjärnornas röselser, genom att lyssna på själens tysta övertalning. När ni vill hitta er egen väg genom att lyssna till larmet på utsidan, kommer ni att gå vilse i vildmarken av känslor och tankar i konflikt med varandra. Rensa ut andras skräp och sök vad som endast tillhör er, kära ni.

Var och en av er har inkarnerat och fört med sig unika gåvor och nåder ni vunnit genom många livstider ni spenderat här och i andra världar och dimensioner. Bara ni kan erbjuda dessa gåvor till kollektivet, om ni kan lyckas med att bemästra er egen värld. När ni väl har fortskridit tillräckligt långt på den stigen, kommer ni att börja höra oss. Vi har aldrig lämnat er sida, inte för ett ögnblick, men ni måste öppna upp för att höra. Har ni ögonen att se och öronen att höra oss med, kära ni? Eller är ni fortfarande inlåsta i separationsmedvetande, och söker att bli frälsta av riddaren i skinande rustning eller galaktikerna i sina eleganta skepp eller kanske en uppstigen mästare?

Ni är era egna frälsare. Som ljusarbetare och de som håller på att vakna upp och återta kontakten med mästerskapet som redan existerar inom er, är ni de potentiella förflyttarna, skakarna, och formarna av denna värld. Det är acceptansen av er kapacitet att ta emot guidning från ert inre, att ge näring till den guidningen tills den blir en skapelse och sedan föra fram dem genom handling... detta är hur problemen i er värld kommer att lösas. Det är genom er acceptans och erkännande att ni är medskapare med Källan så att all dualitet kommer att integreras och kommer tillbaka till ett tillstånd av balans.

Detta kanske kan framstå som en hård lektion, men det är ett projekt som ni påbörjade själva, som en kollektiv enhet, som ni är en del av nu när ni inkarnerat på denna planet. Ni är människor och mycket mer.Det är upp till er att upptäcka hur mycket mer. Om det ska lovas något är det ni som ska lova, kära ni. Var och en av er gjorde ett åtagande att rädda denna värld och ni gör det. Ha tillit till er kapacitet att föra fram förändring till miljön ni lever i.

En del av er frustration ligger i det som framstår som saktfärdigheten i förändringshastigheten, men åter igen ger vi er råd att se inom er. Är ni samma person som ni var för ett år sedan, en månad sedan, eller till och med för en dag sedan? Kan ni komma ihåg ihåg hur er familj gjorde saker när ni var barn? Bryr ni er om det? Har ni redan släppt saker som ni länge trodde att ni aldrig kunde släppa?

Följer ni andras regler eller har ni alltid insisterat på att gå er egen väg? Om det senare gäller säger vi er att ni redan har lyssnat inom er utan att veta att ni har gjort det. Genom att göra det på ett mer medvetet sätt kommer ni att öka hastigheten ni kommer att tillåta förändring i ert liv. Det gudomliga fröet inom er är aktivert när ni börjar att fokusera er avsikt på det. Det finns ett heligt rum inom er eteriska kropp som ibland kallas den heliga trädgården, det Heliga av Heliga, hjärtats heliga rum. Vad än ni kallar det är det fröet som er Moder och Fader gav var och en av er, planterat i ert kött, för att växa och expandera till själbemästrande vid den lämpliga tidpunkten som förutbestämts av ert Högre Jag.

Ni kan inte forcera processen hos andra; ni kan bara arbeta med er själva. När ni ser att andra existerar i ett tillsåtnd a brist och begränsningar, dömer ni fortfarande dem. Och genom att döma dem tar ni kraften från dem och er själva, för ni är En varelse. Vi förstår att för dem som fortfarande tillåter sina sinnen att leda dem, förmedlar dessa ord lite. Det är bara genom att läsa texten genom ett hjärtcentrerat rum som det kommer att accepteras inom er. Sträva inte efter att attackera det ni inte förstår med ert sinne, kära ni, för när ni gör det är det som att fortsätta att projicera er inre rädsla och brist på världen. En förändring till det bättre kan inte komma på detta sätt, och det spelar ingen roll vem som går fram för att ”rädda” andra. Att bli räddad av något utomstående väsen är att fortsätta att vara utan makt.

Tro oss när vi säger att trots hur de nuvarande omständigheterna verkar vara för vilken individ som helst så är de en mästare inom sig. Varje människa har det heliga fröet av skapelse och beästrande inom sig. Om ni inte förstår detta, då lyssnar ni inte till ert eget hjärta, källan till er egen inre vidsom, er förbindelse till de högre planen. Släpp känslan a frustration, släpp dömandet av andra och er själva. Att lagra självkärlek är det första steget till självbemästrande. Vi förstår att konceptet av självkärlek går stick i stäv med alla existerande trossystem på denna planet som har designats för att kontrollera och behålla det naturliga geniet hos mänskligheten, men vi säger er nu, om ni inte kan älska er själva kommer ni inte att förändra världen.

Ni är mästaren. Ni bestämmer över ert eget öde. Ni är en medskapare med Källan. Ni har kapaciteten att bemästra skapelsens lagar, men bara om ni agerar genom kärlek, som börjar med självkärlek. Med höjnigen av frekvenserna, har de Himleska Rikena tillkännagivit att denna värld och universum inte längre kommer att acceptera frekenser som inte resonerar med ovillkorlig kärlek. Allt som inte kan stiga upp och möta de ökande frekvenserna hos planeten, solsystemet, galaxen och Universum, kommer att lämna.

Vi har tilltro till er, kära ni, att ni kan möta oss halvvägs på trappan till himlen, för ni håller på att bygga denna trappa, genom arbetet ni gör när ni sover när ni är oberoende och inte hållna av ert mänskliga ego och dess känsla av begränsning och önskan att passa in i det gamla paradigmet, vilket passerat bäst före datum, Vi säger er att lämna det gamla bakom er för när ni gör det kommer ni börja att se att ni har fler val och möjligheter än ni någonsin trodde var möjligt. En storslagen ny värld existerar redan runt er. Kan ni se den? Kan ni börja känna den?

Genom att släppa på ert försvar, genom att bli känsliga för förnimmelser, genom att projicera er andliga energi till världen, kommer ni att bli medvetna om at
t ni redan är hela inom er. Och expansionen till Själets helhet kommer att komma så naturligt till er som när en ros so slår ut en junimorgon.

Ni för ner himlen till jorden, kära ni, och vi kommer att möta er när ni är redo, när ni har beslutat för er själva att ni är frälsaren inom er som kommer att, och håller på att förändra er värld till det bättre.

Vi avslutar nu med förhoppningen att förståelsen ska blomstra inom er. Våra hjärtan är förbundna med era, och vi står vid er sida om ni behöver rådgivning, stöd eller bara en varm kärlekskram. Vi är era bröder och systrar i ljuset.

Namasté

Copyright Elisabeth Ayers Escher – All Rights Reseved

Unauthorized use and/or dupiction of any material on this website whithout express and written premission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elisabeth Ayres Escher and www.bluedragonjournal.com whith appropriate and specific direction to the original content.

Svensk överättning: Åsa Falk – www-st-germain.se 

Inga kommentarer: