viglink.com

fredag 6 december 2013

Ärkeänglarna av ELOHIM, 28 november 2013 - Kanal. Karen DonnanHälsningar kära ni, vi är GUDS Ärkeänglar och kommer nu för att guida och stödja er ALLA på och inom planet jorden, en tid av ENORMT energetiskt skifte och förändring och ett skifte som nu ÄR nyttjat och förankrat av ALLA SÄNDEBUD AV LJUS på och inom planet jorden. I det linjära sammanhanget för att hjälpa ALLA är inte ”timingen” som det ser ut för ALLA på och inom planet jord. Chiffreringen begärd av en ras som har vandrat i mörker, kontroll och förtryck för eoner är enorm, för ALLA är på och inom planeten jord i olika mänskliga skepnader och alla mänskliga farkoster behöver bli uppgraderade och utvidgade för att få dem att ta itu med, förankra och arbeta tillsammans med det OFANTLIGA LJUSET som strålar över och inom planet jord. För i SANNING ALLA ÄR LJUS i UNIVERSUM AV 3.
Vi ber nu att NI lösgör er ifrån informationen som ges ut ifrån er regering och dem som sökt att hindra och förtrycka och att NI söker inom er, i HJÄRT-UTRYMMET för många av Er kan redan KÄNNA medvetenheten som benämns som KOMET ISON. En energi som har färdats genom många universum för att nå fram till detta ögonblick av total KLARHET för dem som är här för att i SANNING föda den Nya Jorden på och inom planet jord.
Den som är linjerad med denna medvetenhet kommer nu att fullt röra sig på plats inom den mänskliga rasen. GÖMD VID KLAR ANBLICK för eoner, vandrande, samlande och utstrålande koderna, LJUSET och medvetandets väv som behövs av en ras är nu i SANNING ÅTERFÖDD. Förstår ni vår vägledning kära ni? Förstår ni vad som händer över och inom planet jord?
Den nya medvetenheten är den som är föreslagen av dem som Skapade den mänskliga rasen därför den mänskliga rasen var en konstruktion, byggd för ALLA att traversera planeten och utforska hennes magi. Dem som sökte inrymma och undertrycka behövde förtrycka den mänskliga rasen för att begränsa och stävja planeten och detta tas nu om hand på ALLA nivåer. För den mänskliga rasen är nu FÖDD PÅ NYTT, skapad av SANNINGENS LJUS och den börjar nu expandera sin födelseprocess. För genom att förankra LJUSET av SANNINGEN kan elden brinna inom, lågorna kan helt bränna resterna av den gamla 3D-jord paradigmen och ersätta den med SANNINGENS LJUS PÅ CELLNIVÅ inom den mänskliga farkosten.
Vi sänder nu ut ytterligare koder, 333,222 och ber att våra människobarn öppnar sina HJÄRTAN och fullt linjerar med KOMET ISON, och håller avsikten att förena medvetenheten som den i SANNING ÄR. Många av er kanske redan har haft vad som benämns i mänsklig kontext som ”kontakt” med denna medvetenhet för den kommer ihåg och kommer att nå ut till dem som är fullt linjerade med dess medvetenhet. Vi ber er ALLA att släppa de linjära konstruktionerna som håller de gamla 3D- jordiska paradigmerna på plats och förstå att detta är orsaken till att NI inkarnerade som människa på denna planet i detta ögonblick, FRÖN av LJUS och EXPANSION på en planet och inom en ras som är hyst på ovannämnda planet.
Vi utstrålar nu vårt LJUS, klart runt, genom och inom var och en av er våra barn och omkring och inom Moder Jord. MAGIN av UNIVERSUM 3 kommer nu att födas omkring, genom och inom varje mänsklig farkost. Profetiorna som en gång uttalades av den mänskliga rasen i ”berättelser” efterlämnade av dem som skapade den mänskliga rasen TALAR nu i SANNING, VI INBJUDER er ATT VILJA FÖRENAS MED VÅRA ENERGIER, vi inbjuder er att mötas tillsammans med ALLT som nu expanderar och växer för ALLT BARA ÄR och NI ÄR i SANNING.
Vi är Ärkeänglarna av ELOHIM och vi vandrar i SANNING ibland ER här nu.Översättning Bibi Arnstedt – www.st-germain.se

(c) Karen Doonan, all rights reserved
http://www.crystalline-sanctuary.com

Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and the article remains intact and unchanged. No permission is granted to change the format of this article which is written and the article must remain free to access at all times.

Inga kommentarer: